Ledarskap

Kollegialt ledarskap är viktigt i vården

Genom New Public Managment introducerades en övertro på att ett starkt och tydligt chefskap kunde bota skenande kostnader och mycket mer. När regeringen och Myndigheten för Vårdanalys nu avser se över sjukvårdens ledarskapsfrågor är det viktigt att man inte glömmer bort ett annat viktigt ledarskap: det kollegiala. 

Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) i uppdrag att ta fram ett underlag för ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården. Det är ett välkommet initiativ. Sveriges hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar där ändamålsenlig ledning och styrning en viktig komponent.

Det finns dock orsak att höja ett varningens finger till både regeringen och Vårdanalys så att de inte gör ett klassiskt misstag: att sätta allt för stor tilltro till den formella ledningen och styrningen av en verksamhet.

I en tidigare publicerad rapport av Vårdanalys har så har de utmaningar och problem som chefer i hälso- och sjukvården möter kartlagts. Rapporten är uttömmande och lyckas på ett bra sätt fånga flera viktiga aspekter som chefer i vården måste hantera. Något som dock saknas i rapporten är en kartläggning över de utmaningar som finns för att stärka ett annat viktigt ledarskap - nämligen det kollegiala ledarskapet. Chefers ledarskap i all ära,  men det kollegiala ledarskapet är minst lika viktigt i vården. 

Med kollegialt ledarskap avses alla de vardagliga interaktioner mellan läkare, sjuksköterskor och andra professioner som sammantaget för både patientarbetet och verksamheten framåt.

Forskning visar att det finns flera hinder och problem för att ett konstruktivt kollegialt ledarskap ska kunna utvecklas i vården. En aspekt som ofta lyfts fram är att vårdens starka professioner stundom gör det svårt att samarbeta över professionsgränserna. En annan är att konstruktiva arbetsrelationer mellan vårdens medarbetare är svåra att få till stånd på grund av bristen på arenor för detta.

Genom New Public Management introducerades tesen att ett stärkt och tydligt chefskap kunde bota de skenande kostnaderna i vården. Övertron på chefers förmåga att styra, leda och organisera kan delvis förklara flera av de problem vården nu står inför. Särskilt den fragmentering mellan vårdenheter och –organisationer, som media ofta uppmärksammar, med bristande helhetssyn i patientarbetet och undermålig arbetsmiljö som resultat.

Min uppmaning till både regeringen och Vårdanalys är att inte förstärka inbillningen att chefers ledarskap är den enda typen av ledarskap som spelar roll. Regeringen bör ge Vårdanalys uppdraget att kartlägga de utmaningar och problem som förhindrar ett kollegialt ledarskap i vården, samt ge konkreta förslag på hur de kan överkommas.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.