Debatt
Budget 2016
23 september 2015 kl 13:32

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Klimatpolitiken är för svag

Alliansen försvagade under sin tid vid makten kraftigt incitamenten för flera subventionerade klimatåtgärder. Det är med stor sorg som vi konstaterar att den nuvarande rödgröna regeringen inte valt att bryta med den felriktade politiken.

Det här är en opinionstext

Socialliberalerna är djupt besvikna över otillräckliga och felriktade satsningar på klimat och förnyelsebar energi i regeringens budget. Vi ser att regeringen saknar incitament för satsningar på sol och vindkraft. Istället väljer regeringen att höja skatten på förnyelsebar el med närmare 200 miljoner kronor. I kombination med sänkt rotavdrag för installationer så kommer regeringens budget att slå hårt mot klimatmedvetna medborgare.

Vidare saknar Socialliberalerna en reell satsning på infrastruktur kring laddningsstolpar som en naturlig förlängning av miljöbilspremien. Det är ett område där Sverige ligger långt efter oljenationen Norge. Bristen på laddningsstolpar i Sverige riskerar att göra miljöpremien verkningslös. 

Regeringen höjde som väntat bensinskatten från redan höga nivåer. Det är en åtgärd som slår hårt mot bilberoende människor på landsbygden men som kommer att ha en relativt liten effekt på koldioxidutsläppen. 

Dessutom väljer regeringen att göra ett vinstuttag på närmare 200 miljoner ur krisande SJ. Det i en tid då förtroendet för SJ och tågtrafiken är rekordlåg. Det är pengar som regeringen borde återinvestera i direkta åtgärder för att höja pålitligheten i tågtrafiken.

Slutligen så saknar Socialliberalerna tydliga mål och satsningar på Sveriges transportföretag genom åtgärder som hade reducerat fraktkostnader och reducerat miljöutsläpp.

Alliansen försvagade incitamenten för flera subventionerade klimatåtgärder kraftigt. Det är med stor sorg som vi konstaterar att regeringen inte bryter den trenden.

Regeringen presenterar en svag budget för klimatet. Socialliberalerna är djupt kritiska till decemberöverenskommelsen och till alliansen som släpper igenom budgeten utan riksdagsmajoritet. Alliansen delar därmed regeringens ansvar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 september 2015 kl 13:32
Uppdaterad: 23 september 2015 kl 14:26

Skribenter

Valdi Ivancic
partiledare Socialliberalerna
James Brocka
talesperson Socialliberalerna