Äldreomsorg

KD: Anhörigdagar välkommet förslag från V

Sedan 2009 har Kristdemokraterna fört fram förslag om så kallade VAF-dagar, vård av förälder-dagar. Därför ser vi positivt på att V nu föreslår något liknande inför höstens budgetförhandlingar. Dock är det märkligt att V i december röstade nej till vårt förslag i riksdagen.

Familjen är för de flesta ett brett begrepp, som utöver föräldrar och barn även omfattar mor- och farföräldrar, vuxna barn och syskon. När en äldre person med vacklande hälsa behöver gå till läkare, tandläkare, optiker eller annat möte som rör den egna hälsan eller livssituationen så följer inte sällan en anhörig med som stöd. Personen får lösa det genom att de tar semester eller, om möjligt, obetald ledighet från sitt arbete. I de fall den anhöriga inte kan så får i stället någon från hemtjänsten följa med.

Vi menar att det skulle gynna de naturliga familjebanden och stärka tryggheten om den äldre i fler fall kunde ha något av sina vuxna barn eller en vän - snarare än en kommunalt anställd - med sig vid besök av det här slaget.

Dygnet runt, år ut och år in, görs vård- och omsorgsinsatser av anhöriga. Anhörigvårdarna avlastar stat, landsting och kommuner och deras insatser måste ges erkännande samtidigt som vi behöver ge dem de verktyg och det stöd de behöver för att vilja och orka fortsätta i sin ovärderliga gärning. Införande av VAF-dagarna är ett konkret exempel på hur Kristdemokraterna vill gå i denna riktning.

VAF-dagarnas exakta utformning behöver utredas men vår tanke är att de bör likna den tillfälliga föräldraledigheten och därmed ge rätt till tjänstledighet. Antalet dagar skulle vara behovsprövade och begränsade.

Utöver detta föreslår vi även att ett förtydligande förs in i socialtjänstlagen med innebörden att socialtjänsten i samband med biståndsprövning och uppföljning av insatser till en person särskilt ska uppmärksamma anhörigas situation.

Om behov finns ska anhöriga och närstående erbjudas lämpliga stöd. Vi anser även att rätten till tjänstledighet på heltid eller deltid för anhörigvårdare ska utredas.

När andra partier för fram förslag som vi drivit under en längre tid så välkomnar vi förstås det. Reformer som stärker familjen och ökar tryggheten för de äldre kommer vi alltid att stödja.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Läs hela Dagens Samhälle

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här.