Debatt
Ebo-lagen
12 februari 2020 kl 15:03

Jonas Attenius låter som en sverigedemokrat

Att ta emot flyktingar och låta dem forma Göteborg är en tradition lika gammal som staden själv, skriver Mikail Yüksel och Lotta Slim, Partiet Nyans. 

Det här är en opinionstext

Socialdemokraternas oppositionsråd i Göteborg, Jonas Attenius, skyller den misslyckade integrationen på ebo-lagen i ett försök att presentera en alternativ orsak till det integrationsproblem som Socialdemokraterna i Göteborg själva skapat under decennier.

Det är inte rätt att peka finger åt människor som flytt krig och förtryck och söker trygghet hos nära och kära. Det är inte fel att människor öppnar sina hjärtan och ger en sängplats till sina landsmän. Detta samtidigt som styrande politiker i Göteborg vill satsa 1,2 miljarder kronor på en vattenpark – medan hemlöshet och bostadsbrist växer. Är inte detta ett slöseri med tanke på Attenius påpekande att resurser saknas inom många välfärdsområden?

Det är en självklarhet att somalier vill bo nära somalier och kurder nära kurder. Där finns det en varmare kontakt med samhället och hjälp att få om man skulle behöva. När man ännu inte lärt sig svenska är det en trygghet att kunna prata på sitt eget modersmål med andra som vet mer om Sverige än en själv.

Problemet ligger inte i att en viss grupp människor bor i ett visst område. Problemet är den dåligt fungerande infrastrukturen såsom dåliga skolor och arbetslöshet i dessa områden. För svenska lär man ju sig i skolan och på jobbet – som Socialdemokraterna inte lyckas skapa.

Partiet Nyans ser Socialdemokraterna som desperata på grund av partiets väljartapp till Sverigedemokraterna. Ett väljartapp som ständigt fortsätter. Denna desperation hindrar S från att se sanningen. Det är er egen politik som ligger bakom den misslyckade integrationen i landets förorter! Lösningen är i själva verket enkel, men den kräver lite partipolitisk prestigelöshet:

  1. Vi behöver centralisera bostadsbyggandet genom en ny myndighet. Samtliga bostadsbolag som ägs av allmännyttan i Göteborg behöver säljas till rätt pris. Pengarna ska sedan gå till att starta upp nya bostadsbolag som bygger billiga hyresrätter.
  2. Vi behöver inse att kommunerna har misslyckats med skolan. Skolan bör omedelbart förstatligas. Samtliga misslyckade skolor i förorter behöver öppnas för privata utförare som visat att de kan leverera resultat. Helst till stiftelser som inte har lika stort vinstintresse.
  3. Fokus bör flyttas från människors privatliv till arbetsmarknadspolitiska åtgärder när det gäller integration. SFI-undervisningen behöver kombineras med yrkesförberedande utbildningar för de individer som saknar jobb. Yrkesutbildningarnas status behöver höjas, de behöver bli fler och utformas i samarbete med arbetsgivarna så långt det är möjligt. Fler lärare och lärarassistenter behövs därtill inom undervisningen i svenska.

Visst har Göteborg tagit emot många flyktingar, men varför är detta ett argument nu, när Socialdemokraterna förlorat makten? Faktum är dessutom att det inte längre är särskilt många asylsökande som söker sig till landet. Rekordåret 2015 tog Migrationsverket emot 162 877 asylansökningar. År 2018 togs 21 502 asylansökningar emot och 2019 var det 21 958. Merparten av dagens invandring utgörs av anhöriginvandrare, arbetsmarknadsinvandrare och studenter som inte omfattas av ebo-lagen. Att riva upp ebo-lagen löser inte Göteborgs situation eftersom man enligt lagpraxis inte kan ändra redan fattade beslut i efterhand. De som förut fått rätt att välja boende kan utifrån redan fattat beslut bo kvar.

Göteborg ska vara Sveriges port mot världen. Migration må vara nytt för andra, men inte för oss. Att ta emot flyktingar och låta dem forma Göteborg är en tradition lika gammal som staden själv. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 februari 2020 kl 15:03
Uppdaterad: 12 februari 2020 kl 16:59

Skribenter

Mikail Yüksel
ordförande Partiet Nyans
Lotta Slim
ansvarig för Partiet Nyans arbetsgrupp för skolfrågor