Debatt
Patientjournaler
30 december 2015 kl 11:13

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Jakten på den tillgängliga journalen

Svensk hälso- och sjukvård är i absolut världsklass sett till den medicinska kvaliteten. Tyvärr håller den inte alltid samma nivå av excellens när det kommer till ”mjuka” värden som tillgänglighet och delaktighet. Ibland kan vården även uppfattas som direkt otidsenlig.

Det här är en opinionstext

Ninos Maraha
vice ordförande landstingsstyrelsen (L)

Ett talande exempel är den svåra åtkomsten till den egna journalen. Trots att jag som landstingspolitiker har vetskap om och även styr över detta, känns det lite chockartat att drabbas på ett personligt plan. 

När jag för en tid sedan mejlade min vårdgivare för att begära ut mina journaler från mina senaste besök fick jag till svar att jag måste skicka en förfrågan med traditionell post, av informationssäkerhet- och sekretesskäl. Att få dessa journaler på nätet var således inget alternativ, skriver jag 2015. 

När jag försöker per telefon går det lite bättre, men jag måste ringa 9-11. Och jag får vänta i telefonkön i drygt fem minuter utan att få veta hur lång kön är eller möjlighet att lämna något nummer som jag kan bli uppringd på. Servicenivån är undermålig. Till slut får jag besked att jag kan hämta ut papperskopior på närmaste postkontor. 

Det går sammantaget omotiverat sakta när jag ska utföra ett enkelt ärende: inhämta nödvändig information om vad som sades och vad läkaren och sjuksköterskan kom fram till.

Det är givetvis bra och viktigt att vårt hälso- och sjukvårdssystem tar patientens integritet på allra största allvar. Men det får inte resultera i att patienten måste anstränga sig orimligt mycket för att ta del av sin egen journal – något som numera är en lagstadgad rätt för patienten, även på nätet. Framförallt får inte vården upplevas som otidsenlig. Allt som vi kan göra i alla andra aspekter av livet på nätet, ska vi givetvis också förvänta oss att kunna göra i vården. 

Jag är därför stolt över att Stockholms läns landsting under 2016 kommer att erbjuda alla en säker elektronisk åtkomst till sin journal på webben. Min och alla andra patienters jakt på den egna journalen är äntligen snart över. 

Tillgång till den egna journalen kommer erbjudas genom e-tjänsterna inom 1177 Vårdguiden (nuvarande Mina vårdkontakter). Den tekniska lösning som har valts kommer att bli nationell, vilket innebär att patienten kan se journalanteckningar från vårdbesök hos vårdgivare även i andra landsting. Till sommaren ska regelverk för nätjournaler och tekniska anpassningar i journalsystemet vara helt klara i länet.

Att ge patienten enkel åtkomst till sin egen journal innebär ökat inflytande för den enskilde och går i linje med den nya patientlagen som infördes under den förra alliansregeringen. Det går också i linje med idén om en modern vård som ska vara öppen och transparent. Härmed stärker vi individens egenmakt genom digitala verktyg. 

Liberalerna och Alliansen genomför nu flera liberala reformer för att modernisera hälso- och sjukvården i Stockholms län och öka patientmakten. Vi gör det genom satsningar på fysisk och digital infrastruktur. Men framförallt på innehållet i de nya sjukhusbyggnaderna samt nya arbets- och förhållningssätt som främjar mötet mellan vården och patienten, utifrån patientens individuella behov. 

Dessa investeringar är helt avgörande för att möta framtidens utmaningar: vi blir allt äldre, alltmer informerade och interaktiva. Därmed skapas även förutsättningar för patienten att kunna ta ett större ansvar över sin egen hälsa. I detta arbete är journaler på nätet en viktig pusselbit. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 30 december 2015 kl 11:13
Uppdaterad: 30 december 2015 kl 11:20

Skribent

Ninos Maraha
vice ordförande landstingsstyrelsen (L)