Debatt
SKR
6 september 2019 kl 08:29

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Jag sätter medlemmarnas intressen först

Jag kan försäkra Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att jag kommer fortsätta att sätta medlemmarnas intressen först – oavsett regering, replikerar SKL:s ordförande Anders Knape (M).

Det här är en opinionstext

Anders Knape
ordförande (M), Sveriges Kommuner och Landsting​​​​​​​

Replik. Förutsägbarhet och stabila planeringsförutsättningar för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) medlemmar är alldeles för viktiga för att negligeras. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i SKL:s styrelse har i olika sammanhang under årens lopp delat den uppfattningen. Att de nu helt lämnar tidigare uppfattningar för att regeringen och partikansliet på Sveavägen är upprörda bådar inte gott för framtiden.

SKL:s uppgift är och ska vara att tillvarata medlemmarnas intressen. Anledningen till att SKL i sitt remissvar om en reviderad kostnadsutjämning inte berörde frågan om införandedatum känner S, V och MP mycket väl till. Alla inblandade aktörer har förutsatt att ett införande skulle ske 2021 eftersom utredningen levererades hösten 2019 och remissen kom ut mycket sent på grund av den utdragna regeringsbildningen. Remisstiden gick ut så sent som den 17 maj i år. Än mer förvånande är att S, V och MP skriver att regeringen tillmötesgått SKL:s synpunkter. Sant är att man endast gjort det på tre av alla de synpunkter, som SKL lyfte fram i sitt remissvar.

Det hade varit klädsamt om S, V och MP hade använt sitt inflytande för att få fram ett större genomslag för de välmotiverade förslag som fanns i SKL:s yttrande. Det är värt att citera vad Statistiska centralbyrån (SCB) skrev i sitt remissvar: “SCB bedömer att förändringarna tidigast kan genomföras år 2021. Detta för att SCB ska hinna med att införa beräkningsförändringar på ett kvalitetssäkert sätt”.

Jag kan försäkra S, V och MP att jag kommer fortsätta att sätta medlemmarnas intressen först – oavsett regering. Jag hoppas verkligen att SKL:s minoritet vill delta i det arbetet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 6 september 2019 kl 08:29
Uppdaterad: 6 september 2019 kl 09:06

Skribent

Anders Knape
ordförande (M), Sveriges Kommuner och Landsting​​​​​​​