Debatt
Tandvård
14 september 2020 kl 05:20

”Inrätta en tandvårdsakut för den privata tandvården"

7 procent av de privata tandvårdsföretagen riskerar antingen konkurs, nedläggning eller rekonstruktion på grund av pandemin. I budgeten har regeringen tillskjutit pengar till den offentliga tandvården. Det är hög tid att stödet även utökas till att omfatta den privata, skriver Privattandläkarnas vd Merit Lindberg och näringspolitiske chef Lars Olsson.

Det här är en opinionstext

Coronapandemin har slagit hårt mot den privata tandvården. En undersökning genomförd av Privattandläkarna visar att 7 procent av de privata tandvårdsföretagen antingen riskerar konkurs, nedläggning eller rekonstruktion. Mot bakgrund av att Privattandläkarna har cirka 1  300 medlemmar, så innebär det att över 90 privata tandvårdsföretag skulle slås ut om det blev verklighet.

För en utomstående låter det kanske inte så mycket, men 90 stycken färre tandvårdsföretag skulle skada välfärden på ett sätt som inte går att reparera. Den privata tandvården tar hand om majoriteten av alla vuxna patienter och ännu fler av de över 70 år, den patientgrupp som har de största vårdbehoven.

Det tomrum som privata aktörer skulle lämna efter sig kan inte heller fyllas av andra aktörer, som Folktandvården. Långa köer och tandläkarbrist råder redan på flera håll i landet. Färre utförare inom tandvården drabbar inte bara tandhälsan, utan slår direkt mot folkhälsan, eftersom det finns ett samband mellan tandhälsa och kroppens hälsa. Sämre munhälsa ökar risken för andra sjukdomar.

Företagen inom tandvården har, precis som företag i alla andra branscher, under coronapandemin fått ta del av olika slags generella företagsstöd. Den privata tandvården tappat cirka 1,6 miljarder kronor i intäkter. Det har utgått cirka 500 miljoner kronor i olika former av företagsstöd på grund av coronapandemin, men kvar finns ett inkomsttapp på cirka 1,2 miljarder kronor för en bransch som omsätter cirka 14 miljarder kronor.

Ingen bransch klarar av ett sådant inkomstbortfall, utan att verksamheten drabbas mycket hårt. En avgörande skillnad är att tandvården, till skillnad från många andra branscher, är klassad som samhällsviktig av myndigheterna. I budgeten har regeringen tillskjutit pengar till regionerna, som finansierar den offentliga tandvården. Det är därför hög tid att det inrättas en tandvårdsakut för den privata tandvården. Det finns cirka 600 miljoner kronor i outnyttjat tandvårdsstöd, pengar som finns kvar på grund av minskat antal patientbesök under coronapandemin, som kan ligga till grund för tandvårsakuten.

Varje dag utan kompensation riskerar att påverka patientens tillgång till tandvård negativt.  Det är  bråttom och en tandvårdsakut är väl investerade pengar. Sverige har en tandvård i världsklass – det gäller att slå vakt om den. En tandvårdsakut är en investering i folkhälsan.   

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 14 september 2020 kl 05:20
Uppdaterad: 14 september 2020 kl 05:15

Skribenter

Merit Lindberg
vd, Privattandläkarna
Lars Olsson
näringspolitisk chef, Privattandläkarna