Debatt
Bostadsbyggande
29 maj 2017 kl 12:51

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Ingen tvekan om att byggstödet haft effekt”

Investeringsstödet till små hyreslägenheter gör skillnad i byggprojekt som annars har svårt att få ihop den ekonomiska kalkylen. Där stödet används bidrar det till en bättre bostadsförsörjning och ett antal av våra medlemsföretag har också kunnat erbjuda hyresgästerna en lägre hyra, skriver SABOs vd i en replik. 

Det här är en opinionstext

Anders Nordstrand
vd, bransch- och intresseorganisationen Sabo

REPLIK Liksom Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier efterlyser jag som vd på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, långsiktiga lösningar som säkerställer nyproduktion av bostäder när och där det behövs. Mitt fokus som företrädare för allmännyttan är kostnadseffektiva bostäder och ett varierat bostadsbestånd som kan erbjuda de hem som olika människor efterfrågar i olika skeden av livet.

Wellhagen tar upp det investeringsstöd som regeringen ger till små hyreslägenheter och som villkoras med vissa hyresnivåer. Att de stora byggbolagen och de heta tillväxtkommunerna inte använder stödet är inte en överraskning. SABO var även tydliga från början med att stödet inte radikalt kommer att öka byggandet av allmännyttiga bostäder.

Men det gör skillnad i byggprojekt som annars har svårt att få ihop den ekonomiska kalkylen. Hittills har tio av SABOs medlemsföretag beviljats stöd på totalt 175 miljoner kronor till 15 projekt och ytterligare ett 50-tal har ansökt och väntar på besked. Utan tvekan är det så att där stödet används bidrar det till en bättre bostadsförsörjning i kommunerna och ett antal av våra medlemsföretag har också kunnat erbjuda hyresgästerna en lägre hyra.

Jag ser varje vecka exempel på hur Sveriges skyhöga byggpriser stoppar byggandet av kostnadseffektiva bostäder. Det är också anledningen till att SABO ramupphandlat flerfamiljshus som pressar byggpriserna med cirka 25 procent. Vi arbetar också för en bättre konkurrens och ökad kapacitet i byggsektorn.

Det senare är en utmaning som vi delar med Sveriges Byggindustrier. SABO har bland annat besökt byggbolag i andra länder för att locka dem till etablering i Sverige och vi arbetar även för att underlätta för små och medelstora byggbolag att lämna anbud till allmännyttan. Frågan är angelägen eftersom våra medlemsföretag idag får mycket få eller inga anbud alls när de ska bygga nya hyresrätter.

Jag ser även fram emot att byggbranschens effektivisering och industrialisering nu tar fart. En hel del positivt har hänt den senaste tiden men mer behöver göras, bland annat när det gäller digitalisering. Detta, tillsammans med en skattereform för hyresrätten, är viktiga parametrar för ett stabilt, långsiktigt bostadsbyggande i Sverige.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 29 maj 2017 kl 12:51
Uppdaterad: 2 juni 2017 kl 15:32

Skribent

Anders Nordstrand
vd, bransch- och intresseorganisationen Sabo