Debatt
Äldreomsorg
1 juli 2016 kl 12:14

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

”Ingen motsättning mellan standard och utveckling”

Nyttan med standarder är att de ger tydliga riktlinjer för vårdgivare och bidrar till att höja kvaliteten generellt. Det är värdefullt inte minst när det finns stor komplexitet. En annan grundläggande styrka är att det är en bred samling intressenter – alltifrån brukare till vårdgivare - som har skrivit standarden. Vi anser att kraven i den är väl förankrade.

Det här är en opinionstext

Replik. Lena Micko, SKL, framför den 22 juni i Dagens Samhälle kritik mot kvalitetsstandarden för äldreomsorgen. SKL konstaterar att äldreomsorgen är en verksamhet som utvecklas och förändras snabbt liksom att det är en komplex tjänst som bland annat innehåller myndighetsutövning. Enligt vår mening är det inget hinder för att arbeta med standarder. Tvärtom. 

Syftet med standarder är att parterna själva skapar enhetliga riktlinjer som de kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. En central del i kvalitetsstandarden för äldreomsorgen är att den innehåller tydliga krav på att arbeta för ständig förbättring. Det finns alltså ingen motsättning mellan kvalitetsstandard och kvalitetsutveckling. Tvärtom är certifierade vårdgivare fria att ytterligare höja sin kvalitet och att utforma och anpassa verksamheten utifrån lokala förutsättningar, och varierande behov och önskemål från brukarna. Och standarden kommer att uppdateras kontinuerligt. 

De krav som finns i standarden är krav som vårdgivare redan är skyldiga att leva upp till som konsekvens av alla de lagar och regler som finns på området. Kraven i standarden är inga nya förslag – de är en sammanfattning av befintliga regler och föreskrifter och hur de bäst tillämpas. Syftet med standarden är att den ska vara ett hjälpmedel som gör det lättare att navigera bland gällande krav. 

Svensk äldreomsorg behöver utvecklas i takt med att det blir fler som lever längre, vi får fler vårdgivare och fler möjligheter att använda ny teknik. Kvalitetsstandarden hjälper till att tydliggöra en grundläggande kvalitetsnivå som kan ligga till grund för fortsatt utveckling. Det ökar förutsättningarna att ta fortsatta utvecklingssteg. 

Det förbättringsarbete som SKL inlett låter värdefullt och självklart bör goda exempel spridas. Vi är väl medvetna om att olika behov behöver olika lösningar och arbetar gärna tillsammans med fler som är intresserade av att ytterligare förbättra äldreomsorgen. Därför fördjupar Swedac och SIS gärna dialogen och samarbetet med SKL om vägen framåt mot en bra och jämlik äldreomsorg.

LÄS OCKSÅ: Så får vi kvalitetssäkrad äldreomsorg i hela landet

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 juli 2016 kl 12:14
Uppdaterad: 1 juli 2016 kl 12:20

Skribenter

Peter Strömbäck
generaldirektör Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Thomas Idermark
vd SIS, Swedish Standards Institute