Debatt
VA-nät
8 maj 2019 kl 19:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Inför ett nationellt rotavdrag för våra VA-nät

Miljontals kubikmeter dricksvatten som har renats till ett livsmedel och som krävt både energi och andra kostnader, når aldrig fram till konsumenten. I hela landet är problemen desamma: våra VA-system läcker som ett såll, skriver deltagaren i vattenstämman Jan-Olov Johnson (S).

Det här är en opinionstext

Jan-Olov Johnson
deltagare i Vattenstämman och ordförande (S) i Nodra AB

Sveriges VA-system läcker som ett såll. I hela VA-Sverige brottas man med läckande VA-system och där det läcker, där läcker det inte bara ut vatten – det läcker även in.

Tillgången till vatten är inte oändlig. Vårt vatten är en resurs som vi måste bruka och vårda med omsorg. Dagligen produceras det miljontals kubikmeter vatten vid våra vattenverk som sedan distribueras ut till oss konsumenter för att ha till vår morgonhygien, kaffe och te till frukost, till skolor och dagis, till vård- och omsorgsverksamhet och till våra industrier.

Men av allt dricksvatten som produceras vid våra vattenverk, läcker cirka 10-25 procent ut från våra ledningssystem. Miljontals kubikmeter dricksvatten som har renats till ett livsmedel och som krävt både energi och andra kostnader, når aldrig fram till konsumenten. Det är en förlust inte enbart av vårt viktiga vatten, utan även för VA-bolagen som inte får betalt för sina kostnader för att producera dricksvattnet.

Inte nog med det: Våra läckande VA-system läcker inte bara ut vatten, det läcker även in i ovidkommande vatten från regn och annat dagvatten våra ledningssystem. Detta vatten transporteras sedan till reningsverken för att renas där till höga energikostnader och andra kostnader – ett ovidkommande vatten som inte borde belasta våra VA-system.

I hela landet är problemen desamma: våra VA-system läcker som ett såll. Många miljoner kronor investeras för att upprusta våra ledningsnät, men det räcker inte på långa vägar. Med nuvarande förnyelsetakt kommer det att ta cirka 160 år innan vi har rustat upp vårt ledningsnät i VA-Sverige. Det förstår väl alla – att vi inte kan vänta i 160 år för att stoppa slöseriet med vårt dagliga vatten!

I dag finns en skattesubvention, det så kallade rot-avdraget (reparation–ombyggnad–tillbyggnad) som du som privatperson kan använda exempelvis om du bygger om ditt badrum. Du kanske satsar på en liten lyxig spa-anläggning med bubbelbad med mera som drar både mer energi och kräver mer vatten, men ändå kan du få ett rot-avdrag för delar av din ombyggnad.

Är det inte dags att vi inför ett nationellt rot-avdrag för att upprusta Sveriges VA-nät? Ett rot-avdrag som skulle villkora en minskad energiåtgång och en minskad förbrukning av vårt viktigaste livsmedel – vårt vatten?

För att rusta upp kommunernas VA-nät krävs miljarder kronro i investeringskostnader, en kostnad som inte direkt kan läggas på VA-konsumenterna och som vi inte heller kan vänta i 160 år för att komma till rätta med.

Branchorganisationen Svenskt Vatten har i sin utredning om framtidens VA-taxor aviserat att kommunerna skulle behöva höja sina VA-taxor med 100 procent för den kommande 20-årsperioden. Detta för att klara kommande kostnader för att säkra dagens och morgondagens produktion av dricksvatten, att klimatanpassa verksamheten inför nya miljöhot och för att öka reinvesteringarna i förnyelsen av våra ledningssystem.

VA-näten i våra kommuner tillhör vår gemensamma infrastruktur. Skulle inte då Svenskt Vatten tillsammans med regeringen och riksdagen ha en dialog om hur man löser samhällets ansvar för en säker dricksvattenproduktion i framtiden?

Den 14-15 maj träffas VA-Sverige i Örebro på sin årliga Vattenstämma. Då borde frågan om ett nationellt VA-rot stå på dagordningen för att belysa frågan om hur vi i framtiden ska vårda våra gemensamma vattenresurser. Om inte, vad gör vi i stället?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 maj 2019 kl 19:00
Uppdaterad: 8 maj 2019 kl 18:58

Skribent

Jan-Olov Johnson
deltagare i Vattenstämman och ordförande (S) i Nodra AB