Debatt
Outsourcing
24 november 2015 kl 12:01

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

Indiska IT-ingenjörer öppnar för mer outsourcing

I Sverige finns flera tusen IT-ingenjörer med indiskt ursprung. Rätt använt ger detta möjligheter för den offentliga sektorn att outsourca mer, minska kostnaderna och samtidigt hålla en hög kvalitet i sina IT-verksamheter.

Det här är en opinionstext

Gösta Ljungberg
sourcingexpert på PA Consulting Group i Sverige

I Sverige finns flera tusen IT-ingenjörer med indiskt ursprung, vilket ger vårt land kompetens vi såväl behöver. Men det erbjuder också ytterligare fördelar; det minskar trösklarna för att Sverige ska kunna använda de stora resurser för IT-utveckling, lagring och drift som Indien erbjuder. Om utvecklingen fortsätter kanske till och med offentlig sektor kan öka sin andel outsourcing till indiska företag och därmed få både hög kvalitet och lägre kostnader i sin IT-verksamhet. 

Bara förra året kom tusentals indiska IT-ingenjörer till Sverige. De bidrar till att minska kompetensbristen i näringsliv och offentlig sektor. Men de kan också utgöra bryggor till den växande indiska IT-sektorn.  Vi ska inte blunda för att en svårighet med leverans på distans från Indien är att överbrygga kommunikationsproblem på grund av språk och kultur över telefon och mail.

Indier som jobbar i Sverige kan vara en stor tillgång när det gäller att ta del av indiska företags utbud av IT-tjänster och överbrygga problemen med samarbete på distans.

Det är nu snart tre år sedan E-delegationen kom med direktiv till svenska myndigheter att effektivisera med hjälp av outsourcing. Varje år investerar staten enbart i IT-drift cirka 20-25 miljarder kronor, vilket är den tredje största kostnadsposten i myndigheternas förvaltningsanslag efter löner och lokalkostnader. Om E-delegationens beräkningar stämmer finns en besparingspotential inom statens IT-drift på mellan 10 och 20 procent av den totala IT-kostnaden.

Givet att det finns flera tusen IT-ingenjörer med indiskt ursprung i landet så skulle offentlig sektor kunna öka sin andel outsourcing till indiska företag och därmed få både hög kvalitet och lägre kostnader i sin IT-verksamhet.

Någon kan invända att det är riskfyllt och kanske till och med olagligt att lagra data i länder utanför Sverige och utanför EU. Men samarbete med indisk leverantör kan ske genom tecknande av särskilt datalagringsavtal. PUL, personuppgiftslagen, och motsvarande lagar i övriga EU/EES bygger på samma EU-direktiv. Syftet med direktivet är att säkra fri rörlighet för personuppgifter inom EU/EES. Vad gäller länder som till exempel Indien kan detta hanteras genom upprättande av särskilda datalagringsavtal.

Indiska IT-ingenjörer som kommer till Sverige är därför mer än välkomna. Tillsammans med de indiska IT-företag som redan finns i landet, och de internationella företag som har kapacitet i Indien, lägger de grunden för samarbeten Sverige – Indien som kan bli mycket gynnsamt för vårt land och särskilt för vår offentliga sektor.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 24 november 2015 kl 12:01
Uppdaterad: 24 november 2015 kl 14:09

Skribent

Gösta Ljungberg
sourcingexpert på PA Consulting Group i Sverige