Debatt
Papperslösa
18 december 2017 kl 14:45

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Illegala invandrare ska inte belasta krisande vården”

Om man väljer att gå under jorden och vistas illegalt i landet ska man inte premieras med fri tillgång till vårt sjukvårdssystem, skriver fyra sverigedemokrater i en replik till vänsterpartister.

Det här är en opinionstext

REPLIK I debattartikeln ”Även papperslösa är till 100 procent människor” från fyra ledande vänsterpartister görs märkliga kopplingar mellan en nu utesluten SD-ledamot och "rätten" till kostnadsfri fullständig vård för de som vistas illegalt i landet. Personer som vistas illegalt i landet ska endast erhålla vård som inte kan anstå, vilket den illegale invandraren enligt vår åsikt själv ska bekosta fullt ut.

Att undanhålla sig rättvisan genom att gå under jorden, eller att ta sig in illegalt i landet och därefter leva här utan laglig rätt, ska rimligen inte premieras genom fri tillgång till vårt sjukvårdssystem. Det är en linje vi sverigedemokrater varit väldigt ensamma om att driva, men som Moderaterna på senare tid delvis anslutit sig till.

Sveriges sjukvård är idag hårt ansträngd. Kötiderna till operation är ofta långa, även för allvarliga sjukdomar som cancer, men även till operationer som inte är livshotande men orsakar stort lidande för patienten. Operationsköer orsakar också ett produktionsbortfall vilket kostar samhället enorma summor.

Vi har, trots att befolkningen ökat kraftigt de senaste två decennierna, kraftigt minskat antalet vårdplatser. Enligt SKL fanns det år 1999 32 787 öppna vårdplatser, 2016 hade de minskat till 23 189. Att Vänsterpartiet, i ett läge där sjukvården redan idag går på knäna, vill låta de som vistas illegalt i landet belasta sjukvården än mer anser vi är ett kraftigt feltänk. Svenska medborgare ska inte erhålla sämre tillgång till vården bara för att personer som undanhåller sig utvisningsbeslut ska premieras med fullständig vård.

Om någon borde erbjudas kostnadsfri sjuk- och tandvård är det de som byggt upp vårt land, våra pensionärer, där en ansenlig del har det väldigt dåligt ställt. Enligt Försäkringskassan har var femte vuxen inte råd att gå till tandläkaren, och över 200 000 pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns. Medan pensionärerna i våra nordiska grannländer fått det betydligt bättre ställt, har andelen svenska pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns nästan fördubblats på 10 år. Många av dessa har inte ens råd med mat, utan tvingas uppsöka hjälporganisationer som Stadsmissionen för att stilla den värsta hungern. Detta i ett land med ett av världens högsta skattetryck. Detta anser vi är skandalöst!

Problemet med att illegala invandrare vistas i landet borde istället belysas. Utan inkomst tvingas man ta svarta jobb, bo i överfulla lägenheter och kan ofta vara nödgade att begå brottsliga handlingar för att få mat för dagen. Resurser borde satsas på att söka upp dessa för förvar och snabb utvisning.

Vi vänder oss också mot att illegala invandrare benämns som "papperslösa". Om man inte vistas legalt i landet vistas man illegalt i landet. Syftet att kalla illegala invandrare för "papperslösa" är rent politiskt och urholkar medborgarskapets betydelse och värde. Här har media ett stort ansvar att återgå till rätt begrepp, och sluta upp att använda ordet "papperslösa".

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.