Debatt
Upphandling
28 april 2014 kl 11:52

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Idermark undviker frågan om mörkade inköp

Principfrågan om upphandlingar genomförda av SKL-ägda Kommentus Inköpscentral är enkel: De handlingar som tidigare var offentliga, när myndigheterna själva höll i inköpen, är inte längre öppna. Den frågan borde SKL:s styrelse ta en principdiskussion om, skriver inköpschefen Therese Klaar, tillsammans med flera upphandlingsexperter, i en replik till SKI:s vd Thomas Idermark.

Det här är en opinionstext

REPLIK. Vi kan konstatera att Thomas Idermark ägnar en stor del av sin replik i Dagens Samhälle 22 april till att klargöra det rättsliga läget när det gäller huruvida SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) lyder under offentlighetsprincipen eller ej. Detta är dock inte i fokus för vår argumentation. Den sakfråga vi vill lyfta fram är väldigt enkel, nämligen att de handlingar som var offentliga när upphandlingarna genomfördes av upphandlande myndigheterna inte längre är det, när inköpen genomförs av SKI. Detta innebär att medborgare och företagare har fått mindre insyn i hur affärer med den offentliga sektorn genomförs. 

Jämförelsen som Idermark gör med fackföreningsrörelser och konsumentkooperationer är inte relevant i sammanhanget. Ingen har påstått att SKL inte är demokratiskt styrt. Vi anser däremot att den hantering av handlingar som sker vid SKI:s  upphandlingar undergräver insyn och öppenhet i den offentliga sektorn vad gäller dess inköp. Det här är en demokratifråga för svensk förvaltning, något som borde ligga SKL varmt om hjärtat.

Framförallt är vi intresserade av hur SKL:s styrelse ser på sakfrågan som handlar om demokrati och öppenhet.  Den fråga som är av vikt för såväl medborgare som företagare och syftar till att främja konkurrensen, stärka rättsäkerheten och motverka korruption. Är det verkligen SKL:s vilja att dölja handlingar för allmänheten?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.