Debatt
It
9 november 2020 kl 13:09

I verkligheten har skolor inte tillgång till sin egen data

Grundproblemet är att några få leverantörer har skaffat sig en mycket stark ställning på skolmarknaden och att skolsystemet nu befinner sig i en gisslansituation, slutreplikerar Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan i Kramfors och Peter Hellgren, vd för it-företaget Consid.

Det här är en opinionstext

Det är en föga konstruktiv replik som Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry, ger på vår debattartikel om problemen med IT-företagens hantering av skolans data. Hon skuldbelägger inte bara upphandlingsansvariga och beställare, hon menar också att vi – som uppmärksammar problemen – skulle ha en föråldrad bild av verkligheten. Det är en märklig anklagelse med tanke på att en av skribenterna tillbringar all sin arbetstid i just skolans verklighet. Troligen många fler timmar dagligen än vad vd Jannie Jeppesen gör.

En stor del av svenska lärarkåren har problem med att få tillgång till den egna datan. Många i skolpersonalen vittnar också om system som inte är fullt ut anpassade efter verksamhetens behov. Det är fakta. Mer än en kommun har misslyckats med att upphandla system där tillgängligheten av data är självklar. Det är ett faktum.

Hade Jannie Jeppsson tillbringat mer tid i verkligheten hade hon också vetat att de ”moderna it-lösningarna” som hon nämner, ofta stöter på stora problem i implementeringen. Flera kommuner har tvingats att avbryta upphandlingen och andra har dragits med så stora leveransproblem att rättsliga tvister mot leverantörer varit aktuella.

I Jannie Jeppesens värld finns redan en fullt implementerad standardisering på plats. Det stämmer tyvärr inte överens med verkligheten. I vår värld misslyckades en av de största leverantörerna till och med att leverera betyg via den SS12000-standard som man byggt gränssnitt för.

Skribenten är också bekymrad över att Ådalsskolans system skulle strida mot intentionerna i kommunallag och konkurrenslag. Där kan vi genast lugna henne. Det är ”experterna” som bygger Kramfors kommuns lösning. Det som däremot är avgörande i detta fall är att kommunen äger de immateriella rättigheterna till koden. Det är högst förenligt med regler och lagstiftningen vilket beskrivs i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) kommentarer till kommunallagen 2011.

Grundproblemet är att några få leverantörer har skaffat sig en mycket stark ställning på skolmarknaden och att skolsystemet nu befinner sig i en gisslansituation.

Läs också ursprungsartikeln i detta replikskifte

Data är guld värt, och skolan måste få dra nytta av resursen för att förbättra verksamheten. Jannie Jeppsen borde verka för att alla Swedish Edtech Industris medlemsföretag ser till att:

  • göra datan tillgänglig för skolorna i realtid,
  • ge skolorna fri tillgång till rådatan,
  • göra datan lättåtkomlig,
  • se till att datan är gratis.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 9 november 2020 kl 13:09
Uppdaterad: 9 november 2020 kl 13:16

Skribenter

Peyman Vahedi
rektor på Ådalsskolan i Kramfors
Peter Hellgren
vd för it-företaget Consid