Debatt
Miljonprogrammet
4 december 2017 kl 10:41

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

”Hyresgäster tvingas bort efter era renoveringar”

Fastighetsbolaget Victoria Park hävdar att stegvis renovering av miljonprogramsområden minskar segregationen. Vi håller inte med: modellen leder till kraftigt höjda hyror och stor oro hos hyresgästerna.

Det här är en opinionstext

REPLIK Peter Strand och Liselott Wennerström från det privata fastighetsbolaget Victoria Park (DS, 23/11) menar att de hittat en renoveringsmodell som motverkar segregationen. Vi håller inte med.

Victoria Park har som uttalad affärsidé att köpa upp miljonprogramsområden och renovera lägenheterna allt eftersom de blir tomställda. Förvisso skiljer det sig från andra privata fastighetsbolag som gärna renoverar hela hus åt gången. Men på sikt är resultatet detsamma: kraftigt höjda hyror och stor oro och omflyttning bland hyresgäster.

Det Victoria Park lyfter fram som en fördel med sin modell, det vill säga att nya hyresgäster med ”stabil ekonomi” flyttar in, är ett steg mot gentrifiering. Området ändrar karaktär och de som inte har råd att flytta in i de nyrenoverade lägenheterna med rejält högre hyra lämnas utan hem. Var dessa hyresgäster tar vägen i tider av akut bostadsbrist är inget som fastighetsbolaget ägnar någon större tid åt att fundera över. Men det gör vi.

Victoria Park vill förvärva 289 lägenheter i Rannebergen i Göteborg. Kommunpolitikernas vilja att sälja allmännyttiga lägenheter har skapat massiva protester bland hyresgästerna. Hyresgäster lever inte i en bubbla. De läser också rapporter om eftersatt underhåll och kraftiga hyreshöjningar vid renoveringar.

Om Victoria Park vill motverka segregationen långsiktigt så finns det några saker att börja med: Stärk inflytandet för hyresgäster vid renovering. Den statliga utredning om stärkt hyresgästinflytande som leddes av Agneta Börjesson är ett viktigt steg på vägen. Öka den tekniska livslängden på fastigheterna genom kontinuerligt underhåll. Men det viktigaste steget handlar om den inställning som fastighetsägare har. Tänk långsiktigt och inte vinstmaximerande och lyssna på de boende och deras behov.

Peter Strand och Liselott Wennerström sträcker i slutet av sin artikel ut en hand. Vi jobbar gärna tillsammans för att skapa social hållbarhet på riktigt i människors hem. Ni är varmt välkomna!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 4 december 2017 kl 10:41
Uppdaterad: 4 december 2017 kl 12:55

Skribenter

Anna Lönn Lundbäck
regionchef Hyresgästföreningen västra Sverige
Bengt Svensson
regionordförande Hyresgästföreningen västra Sverige