Debatt
Sverigeförhandlingen
28 september 2016 kl 14:28

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Hyperloopa Norden!

Tänk större och snabbare när det kommer till framtidens transport av människor. Med en nordisk hyperloop kan 14 miljoner människor kopplas ihop med hjälp av en kapsel som går i över 1000 km/h, skriver Olle Johnsson och Johanna Hallin, Liberala Ungdomsförbundare och studenter på Chalmers.

Det här är en opinionstext

Den senaste tiden har en intensiv debatt pågått om Sverigeförhandlingen. En viktig del i förhandlingen är att knyta ihop Sveriges större städer med en snabbjärnväg. Det finns dock en rad problem med att bygga snabbjärnväg i Sverige.

För det första handlar det om en järnväg. En uppfinning som var modern på 1800-talet. Istället borde vi snegla mot Nevada i USA där Hyperloop just nu är under utveckling. Hyperloop fungerar som så att en kapsel färdas friktionsfritt i ett långt rör med hjälp av en linjär induktionsmotor. Tack vare det låga motståndet i röret kan kapseln komma upp i hastigheter över 1000 km/h.

Beräkningar visar att en hyperloop skulle bli både mer miljövänlig och billigare att bygga jämfört med ett snabbtåg. Det beror dels på kapselns låga vikt och det faktum att det krävs mindre energi att driva en farkost framåt då man tagit bort nästan allt motstånd. 

Kritiker menar att hyperloop ligger för långt bort i framtiden för att kunna ses som en seriös ersättare till järnvägen. Det är felaktigt då tester av hyperloop har utförts och fler kommer utföras i början av nästa år. Väljer Sverige att hoppa på tåget redan nu skulle vi kunna ha testanläggningar i Sverige innan 2020.

För det andra måste vi tänka större. I Sverige bor det relativt få människor och nyttan med att bygga en snabbjärnväg mellan Sveriges större städer är låg. Tänker man istället ur ett nordiskt perspektiv kan man nå betydligt fler människor. En rimlig sträckning skulle vara Oslo-Göteborg-Köpenhamn och Göteborg-Stockholm-Helsingfors. Denna sträckning skulle då bilda en nordisk storregion med 14 miljoner invånare.

Med hjälp av den nordiska sträckningen och hyperloop skulle man alltså kunna knyta ihop Norden och skapa starkare band till våra nordiska grannar. Restiden mellan Oslo och Köpenhamn skulle bli ca en timma och ungefär lika lång tid skulle det ta att resa till Stockholm från Köpenhamn.

Slutligen måste man komma ihåg att det är vi unga som i framtiden kommer använda och bygga morgondagens transportmedel. Därför är det också rimligt att vi unga får vara en del i planeringsprocessen.

Hyperloopprojektet i Norden kan bli startskottet för ett nordiskt samarbete där studenter och ingenjörer i Finland, Sverige, Danmark och Norge jobbar tillsammans för att utveckla framtidens transport. Vi unga har ibland en tendens att se de möjliga i det omöjliga och vågar vi redan nu tro på framtidens teknologi så blir Norden ett föregångsexempel i världen.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.