Debatt
Svenska kyrkan
3 januari 2017 kl 14:45

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Hur skulle jag som kristen kunna stå utanför?”

”Jag grundar allt jag gör i min kristna tro”, skriver biskop Eva Brunne i sin replik till Jenny Sonesson.

Det här är en opinionstext

Eva Brunne
biskop i Stockholms stift

REPLIK Jag fortsätter gärna diskussionen med dig, Jenny Sonesson, men ditt svar gör också mig konfunderad. Du skriver efter min replik:

”Att bekvämt hänvisa till en gudom för att slippa diskutera har skett i alla tider, inte minst i teokratier. Självklart ska även kristna ledare få framföra sina politiska åsikter i en demokrati men man bör vara tydlig med att det handlar om en tolkning av religionen.”

Jag grundar mitt engagemang för Juluppropet, och allt jag gör, i min kristna tro. Något annat vore ju oerhört anmärkningsvärt. Jag är stolt över att i alla sammanhang vara tydlig med min tro. Det ligger ju dessutom så självklart i mitt uppdrag. Jag lever som du och alla i ett samhälle där politik formar nu och framtid. Hur skulle jag som kristen kunna stå utanför eller vid sidan om detta? Jag trängs också i kollektivtrafiken. Jag handlar också i mataffärerna. Jag cyklar också i besvärlig trafik. Jag har också en son som får träna fotboll sena kvällar för att det inte finns nog med fotbollsplaner. 

Du tilltror mig och kyrkliga ledare att framföra politiska åsikter, men då ska vi visa att det handlar om en tolkning (din kursivering) av religionen. Att tolka bibeltexter och kristen tro ingår i mitt uppdrag som kristen ledare. Det ingår dessutom i varje kristens möjlighet. Ett av Martin Luthers viktiga bidrag var att översätta Bibeln till folkspråk, för att varje människa själv skulle kunna läsa och tolka. Det är bland annat denna frihet som vi firar under reformationsåret 2017. 

Det finns ingen enda religion som lever vidare otolkad. Därför kan högerkristna bli abortmotståndare, trots att det inte finns ett enda bibelord om abort. Därför kan ledande politiker i Polen och Ungern utifrån sin kristna tro hävda en hård flyktingpolitik. Jag valde dina egna exempel. 

Därför har jag, utifrån min kristna tro, tolkat att människovärde och människovärdighet är följder av min kristna tro. Därför har jag skrivit under Juluppropet. 

Du manar Svenska kyrkan att hålla kyrkporten öppen för människor av olika politiska åsikter. Det är precis det vi gör. 6,1 miljoner medlemmar har olika åsikter i vitt skilda frågor. Det är så ska det vara i vår kyrka. Annars vore vi en sekt och inte en kyrka.  

De gudstjänster som jag har haft förmånen att få vara med och fira under jul- och nyårshelgerna har definitivt samlat människor med olika politiska åsikter. I gudstjänsterna har vi funnits tillsammans innanför samma kyrkport, bett, delat hoppet och drömmarna, ledsagade av evangeliet, med existentiell och andlig vägledning. Välkommen att vara med i de sammanhangen. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 3 januari 2017 kl 14:45
Uppdaterad: 19 januari 2017 kl 14:01

Skribent

Eva Brunne
biskop i Stockholms stift