Debatt
Ekonomi
2 april 2013 kl 14:46

Denna artikel publicerades för 7 år sedan

Hotar Socialdemokraterna mångfalden i välfärden?

Stockholm har en mångfald av aktörer inom välfärden som har ökat kvaliteten och utvecklat verksamheterna. Men starka röster inom Socialdemokraterna förespråkar en politik som innebär ett hårt slag mot stockholmarnas möjlighet att välja förskola, skola och äldreomsorg.

Det här är en opinionstext

Dennis Wedin
gruppledare (M) äldrenämnden, ledamot kommunfullmäktige Stockholm

I Stockholm har uppåt 60 procent sin äldreomsorg tillgodosedd av fristående aktörer. Var fjärde elev i grundskolan och närmare varannan elev i gymnasiet studerar i en friskola. Med sitt breda välfärdsutbud ligger Stockholm stad i framkant. Därför berör Socialdemokraternas pågående diskussion om vinstförbud särskilt Stockholmarna, och det är relevant att veta vad Socialdemokraternas företrädare i staden anser om detta.

S-distriktet i Stockholm stad har inför partiets nationella kongress motionerat om att ”skola och omsorg inte lämpar sig för vinstsyftande aktörer och att en icke-vinstprincip ska vara rådande.” Detta har också distriktsordförande Veronica Palm ställt sig bakom. Trots att hon själv sitter i den partistyrelse som påstås vara enig mot vinstförbud.

Alla stockholmare som varje dag lämnar barnen till, själva pluggar vid eller går till jobbet på en välfärdsverksamhet förtjänar svar från såväl Stefan Löfven som Socialdemokraterna i Stockholm. Vill man verkligen medverka till att stänga ner välfärdsverksamheter som i dag erbjuder god kvalitet?

Stockholms starka arbetsmarknad har gjort det möjligt för alliansen i Stockholm stad att satsa på välfärden. Under 2013 görs därför stora satsningar på förskola, skola, och äldreomsorg för att kunna erbjuda en offentligt finansierad verksamhet av hög kvalitet som är tillgänglig för alla.

Den svenska välfärden var alldeles för länge närmast förvaring av människor utan möjlighet till eget inflytande. Det är klart oroande att socialdemokraterna nu sneglar nostalgiskt tillbaka till detta. Detta medan alliansen istället går framåt och utvecklar välfärden. För skolan infördes skolpengen nationellt under nittiotalet och Stockholm går nu mot en liknande lösning för äldreomsorg. En stor mångfald av olika aktörer säkerställer utvecklingsincitament och valmöjlighet för människor.

Samtidigt tar alliansen ansvar för ett regelverk för vem som får driva och äga välfärdsföretag, för att motverka oseriösa verksamheter och kvalitetsbrister. I Stockholm stad har dessutom en särskild kvalitetsinspektion skapats. Förra året gjordes mer än 500 uppföljningar, både på privata och kommunala verksamheter. Det är bästa kvalitet och tillänglighet som är vår utgångspunkt.

Det är mycket oansvarigt att Socialdemokraterna är splittrade kring något så viktigt som välfärdens finansiering. Det är dags att ge ett tydligt besked. Vad skulle hända med Stockholms välfärdsverksamheter som i dag erbjuder god kvalitet vid ett maktskifte 2014?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 2 april 2013 kl 14:46

Skribent

Dennis Wedin
gruppledare (M) äldrenämnden, ledamot kommunfullmäktige Stockholm