Debatt
Turism
27 december 2018 kl 19:09

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Höjd moms ökar klyftan mellan stad och land

Låt oss fokusera på att behålla dagens momsnivå för landets naturguider och se till att fler får ta del av reformen, skriver Per Jiborn och Stefan Fölster i en slutreplik till Moderaterna. 

Det här är en opinionstext

SLUTREPLIK Under rubriken ”Moderaterna storsatsar på landsbygden” får vi svar på vår kritik av förslaget att fyrdubbla momsen för landets naturguider. Svaret handlar visserligen mest om andra satsningar i den moderata budgetreservationen. Något som vi inte haft synpunkter på och därför väljer att inte kommentera.

Däremot skriver de moderata riksdagsledamöterna Lars Hjälmered och Edward Riedl att: ”Landsbygdens konkurrenskraft måste stärkas och principiellt är vi inte emot en låg moms på naturguider. Men reformen har varit otydlig, byråkratisk och få företag har fått ta del av den. Det är långt ifrån tillräckligt och mer behöver göras.”

Det tycker vi är en utmärkt ståndpunkt. Låt oss då fokusera på att behålla dagens momsnivå för landets naturguider och se till att fler får ta del av reformen.

Den sänkta momsen är inte utvärderad, men vi konstaterar att den främst gynnar de företag som är framgångsrika på en konkurrensutsatt marknad. Mycket pekar på att den sänkta momsen redan har bidragit till investeringar, nya jobb och stärkt konkurrens- och växtkraft. Det är en bättre väg att gå än många av de senaste 20 årens tveksamma turismsatsningar via bidrag och projekt. Det ena utesluter inte det andra, men företagens egen förmåga att växa måste vara det som avgör branschens framtid.

Vi vill också upprepa vikten av att skapa lika villkor för städernas och landsbygdens attraktioner. Att fyrdubbla momsen för älgsafari i skogen eller en samisk guidning på fjället ökar klyftan mellan stad och land, när inträdet till storstadens djurpark eller museum antingen är momsfritt eller högst sex procent.

Nu verkar en omprövning vara på väg. Men fortfarande väntar vi på ett klart moderat svar på frågan om partiet kommer att verka för höjd moms eller inte för landets naturguider. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 27 december 2018 kl 19:09

Skribenter

Per Jiborn
naturturismexpert och tidigare generalsekretare i Naturturismföretagen
Stefan Fölster
chef för Reforminstitutet