Debatt
Transporter
31 augusti 2017 kl 05:30

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Hög tid för Tvärförbindelse Södertörn”

Efter flera decennier av planering och uppskjutna beslut är det nu hög tid att ge klartecken för Tvärförbindelse Södertörn och börja bygga!  Vi undertecknare är kommunstyrelseordförande över de politiska blockgränserna som tillsammans talar för närmare 500 000 invånare i de åtta Södertörnskommunerna.

 

Det här är en opinionstext

Trafikverket ska i dagarna fastställa remissutgåvan för den nationella planen för infrastrukturens utbyggnad 2019-2029.

Tvärförbindelsen kommer att knyta samman den södra länshalvan med motorvägen E4/E20 och dess person- och godstrafikflöde. Den blir en unik vägförbindelse som förenar hållbar miljö med effektiva trafiklösningar, ökat bostadsbyggande, fler arbetsplatser och därmed högre tillväxt. 

Den nya hamnen i Norvik (Nynäshamn) kommer årligen att hantera ca 500 000 containrar, 90% av alla importerade varor till Mälardalen. Redan idag är lastbilstrafiken på de befintliga vägarna ohållbar. Den befintliga tunga trafiken korkar igen centrala Huddinge och Glömsta, där tusentals nya bostäder planeras. Eller också färdas långa lastbilskolonner längs den utdömda väg 225 mot Södertälje, som är smal och slingrig utan vägren eller cykelbanor. Det första fartyget anlöper Norvik år 2020. Omkring 200 000 tunga fordon per år beräknas då använda dagens undermåliga vägar. Tvärförbindelsen är därför ett måste för att undvika kaos i trafiken på Södertörn med stora följdeffekter för övriga regionen. 

Södertörnskommunerna har 72 000 nya bostäder och 100 000 nya arbetsplatser i sina planer fram till 2030. SL bygger upp ett stombussnät över hela regionen, inte minst över Förbifarten, ett stombussnät som bör förlängas i Tvärförbindelsens riktning till Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Tillsammans med nya järnvägen Citybanan och Förbifart Stockholm kommer Tvärförbindelse Södertörn därmed att ge tusentals nya kommuninvånare behövliga kommunikationer in till City, men framför allt mellan de norra och södra länsdelarna. 

Så tidigt som 2002 tecknades genomförandeavtal med staten för Södertörnsleden. Besvikelsen var sedan stor när staten år 2013 beslutade att leden - trots avtal och fastställda planer - måste omprövas i sin helhet av juridiska skäl.  Redan 2014 bemyndigade regeringen Trafikverket att förbereda tvärförbindelsen för byggstart 2018-2020. Vår samfällda uppfattning är att staten nu måste infria sina åtaganden till en halv miljon boende och resande på Södertörn. 

Trafikverket, riksdag och regering har nu också den unika chansen att sätta Sverige på världskartan som föregångslandet för “gröna vägar” där dagens och morgondagens teknik för hållbara vägtransporter förverkligas. Vi Södertörnskommuner vill att tvärförbindelsen blir “den gröna vägen” till södra Stockholms gröna lunga, Södertörns härliga natur- och fritidsområden med djupa skogar och solbelyst havskust. Lida, Orlången, Hanveden, Mysingen och Landsort blir lättare att nå.

Vi föreslår därför att Tvärförbindelse Södertörn redan från början projekteras för framtida teknikutveckling för att minska trafikens klimatpåverkan. Intressanta försök med eldriven lastbilstrafik pågår och vi vill lansera idén att Scania och andra aktörer blir partners i projektet “Den gröna länken - i teknikens framkant, från Östersjön till södra Sverige”.

Stockholmsregionen är en tillväxtmotor för hela landet. Företagen på Södertörn uppvisar idag den högsta tillväxttakten sedan den södra länsdelen släpat efter i många år. Det är lätt att se Tvärförbindelsens regionala betydelse både för hållbar balanserad tillväxt för hela regionen. En annan viktig fråga är att planera för en ytterligare förbindelse över eller under Södertälje kanal, för att minska sårbarheten i kommunikationssystemet och främja de stora exportindustriernas konkurrenskraft.

Projektet “klickar till” för alla de samhälleliga mål som tänkas kan. Det är redan förskjutet ett tiotal år från tidigare uppgörelser. Förbindelsen är oundgänglig för väg- och kollektivtrafiksystemet i huvudstadsregionen. Det ger Sverige en chans att flytta fram positionerna genom att göra framtidens transport- och energiteknik till verklighet om några år. Att projektet också uppvisar en mycket hög samhällsekonomisk lönsamhet gör Tvärförbindelse Södertörn till det optimala samhällsprojektet, väl anpassat till 2000-talets krav. Efter många år av förväntningar inväntar vi nu Trafikverkets klartecken.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.