Debatt
Budget 2016
30 september 2015 kl 09:45

Denna artikel publicerades för 5 år sedan

”Högskolesatsningen är en tummetott”

För att vända de sjunkande skolresultaten och återupprätta läraryrkets attraktivitet är det av största vikt att lärarutbildningarna präglas av hög kvalitet. Dessvärre lovar regeringen mycket men håller tunt.

Det här är en opinionstext

Isak Skogstad
ordförande Lärarnas Riksförbund Studerandeförening

Stefan Löfven utlovade i den senaste regeringsförklaringen att kvaliteten i lärarutbildningen ska förbättras. Det är mycket välbehövligt.

Men trots att det finns mycket som tyder på att kvaliteten inom ett flertal lärarutbildningar är undermålig vill regeringen satsa på att utöka antalet platser. Sverige behöver en högskolepolitik som fokuserar på kvalitet – inte kvantitet.

Det finns en stor vilja hos landets lärosäten att förbättra lärarutbildningarna. De måste få resurserna som krävs.

Internationell forskning visar att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat. Läraryrket är ett komplext och krävande intellektuellt arbete som inte kan utföras utan en adekvat förberedelse.

Att stärka lärarutbildningarnas kvalitet är en långsiktig investering för att vända de fallande kunskapsresultaten. Dessvärre präglas många lärarutbildningar av brister i kvalitet. På 1970-talet hade studenter som utbildade sig till mellanstadielärare cirka 24 timmar undervisning per vecka.

På 1990-talet var den genomsnittliga undervisningstiden 14 timmar. Nuförtiden har en majoritet av lärarstudenterna mindre än nio timmar lärarledd undervisning i veckan. Det är en utveckling som inte får fortgå.

Från och med år 2016 satsar den rödgröna regeringen 250 miljoner kronor årligen på högskolans kvalitet. Syftet är bland annat att höja den lärarledda undervisningstiden inom lärarutbildningarna.

Enligt en beräkning från Saco så räcker resurserna till att varje lärosäte kan utöka den lärarledda undervisningstiden med 30 timmar i veckan. Dessa timmar ska i sin tur fördelas på samtliga kurser inom samhällsvetenskap, humaniora, lärar- och förskollärarutbildningarna.

Det här är långt ifrån tillräckligt. Saco beskriver satsningen väl: Det är en tummetott. Vi kan inte annat än att hålla med. Om målet är att höja läraryrkets attraktivitet och ge lärarstudenterna en god förberedelse inför ett yrkesliv i klassrummen är det av största vikt att alla lärarutbildningarna håller en hög kvalitet.

Samtidigt som rapporter visar på oroväckande signaler om alltför lite undervisningstid inom lärarutbildningarna har regeringen bestämt sig för att utöka antalet platser.

När utbyggnationen är färdigställd ska antalet platser på lärarutbildningarna ha ökat med ungefär 6 000. Det är orimligt att fokusera på kvantitet när det är kvaliteten som måste prioriteras.

Målsättningen måste vara att ingen student ska välja bort lärarutbildningen för att dess kvalitet är ifrågasatt. Det kommer att krävas ordentliga satsningar för att skapa en lärarutbildning av världsklass.

Den svenska skolan står inför stora utmaningar som inte kommer att lösas av tummetottar. När får vi se de stora satsningarna?

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 30 september 2015 kl 09:45
Uppdaterad: 2 oktober 2015 kl 12:51

Skribent

Isak Skogstad
ordförande Lärarnas Riksförbund Studerandeförening