Debatt
Kollektivtrafik
14 mars 2017 kl 12:02

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Hjälp oss att utveckla framtidens kollektivtrafik”

Vi efterfrågar nationella insatser med ny klimatbra kollektivtrafik för att reducera utsläppen av växthusgaser, som nu ökar för tredje kvartalet i rad i Sverige. Fler åtgärder behövs som bygger på långsiktighet och tillgänglig snabb kollektivtrafik snarare än ökad biltrafik.

Det här är en opinionstext

Vi vet att stora delar av de utsläpp som sker kommer från transporter och vi vet att personbilsförsäljningen och resorna ökar samtidigt som många upplever hinder med dagens kollektivtrafiksystem.

KOMPASS nationella spårbilnätverk vill därför att regeringen tar fram en nationell handlingsplan med fokus på nya klimatsmarta kollektivtrafiksystem som kan kompletteras med befintliga system för att möjliggöra för fler att på ett smidigt sätt resa från dörr till dörr. Idag saknas en handlingsplan trots att de snabbast växande städerna är i stort behov av ny kollektivtrafik istället för att biltrafiken, och därmed både utsläpp och trängsel, ökar.

En sådan handlingsplan ska vara öppet för olika moderna alternativ. Ett sådant är de självkörande spårbilar som kommunerna i nätverket KOMPASS vill se bli verklighet. Spårbilar är inte enbart ett miljöbra alternativ, systemet ger också kortare resvägar och är tillgängligt dygnet runt för resenären. Samtidigt ger det kommuner och markägare ökade exploaterings- och markvärden som gynnar möjligheten till bostadsutveckling och dessutom ger möjlighet till förtätning i bostadsbyggandet.

Beräkningar visar också att spårbilssystem är kostnadseffektivt i jämförelse med annan spårbunden trafik. Arlandaregionen är ett konkret exempel där behovet av utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik är mycket stort kring Arlanda flygplats och i en kraftigt expanderande region. Här pågår också studier kring möjligheterna av att etablera ett spårbilssystem på och kring Arlanda flygplats.

Sveriges växthusgasutsläpp ökar för tredje kvartalet i rad. Det duger inte. Kunskapen om självkörande spårbilssystem och viljan till implementering finns hos flera kommuner men vi kan inte ensamma dra lasset. Leverantörer finns och samarbetsmöjligheter med näringsliv kan skapas - men det saknas initiativ från regeringen.

Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt ta fram en nationell handlingsplan med fokus på nya klimatsmarta kollektivtrafiksystem.

Fotnot: KOMPASS är ett nätverk av kommuner och andra tänkbara beställare av spårbilssystem. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.