Debatt
Skog
23 september 2019 kl 13:14

”Häpnadsväckande nidbild av Skogsstyrelsens arbete”

För Skogsstyrelsen handlar det inte om att vinna eller förlora. Eller hitta kryphål. Har skogsägaren rätt till ersättning, ja då ska ersättningen betalas ut. Men vi måste veta vad som gäller, hur formen för ersättning ska se ut och självklart se till att det finns lagligt stöd för våra beslut, replikerar generaldirektör Herman Sundqvist.

Det här är en opinionstext

Herman Sundqvist
generaldirektör Skogsstyrelsen

Replik. Det är en minst sagt häpnadsväckande nidbild av Skogsstyrelsens verksamhet som Helena Lindahl (C) målar upp i sin debattartikel om landsbygdens tillväxt.

Skogsstyrelsen får in över 60 000 anmälningar om att få avverka varje år. Under 2018 fattade vi 151 beslut som påverkade planerade avverkningar med hänsyn till fridlysta arter (artskyddsförordningen) och fullföljer därmed vårt uppdrag enligt de lagar och förordningar som gäller. I de allra flesta fall handlar det om en begränsning av avverkningen i varierande omfattning. Endast i enstaka fall beslutade vi om ett stopp.

Vi kan bilda ett formellt skydd av skogar med höga naturvärden och då får skogsägaren en ersättning på upp till 125 procent av marknadsvärdet. Det finns i dag nästan 14 000 sådana områden och drygt 2,8 miljarder kronor har betalats ut i ersättning.

När det gäller ersättning till skogsägare som nekats avverkning pågår några rättsliga processer, bland annat kring avverkningar som påverkas av artskyddet men också i fjällnära skogar. Här ger lagstiftningen ingen tydlig vägledning och det saknas rättspraxis. Därför måste det prövas i domstol.

För oss handlar det inte om att vinna eller förlora. Eller hitta kryphål. Har skogsägaren rätt till ersättning, ja då ska ersättningen betalas ut. Men vi måste veta vad som gäller, hur formen för ersättning ska se ut och självklart se till att det finns lagligt stöd för våra beslut. Detta är grundläggande för en myndighet som verkar i en rättssäker demokrati.

Skogsstyrelsen har 80 kontor över hela landet. Det ger oss en bra koll på de lokala förutsättningarna och det är betydelsefullt för vårt arbete. Vi har just nu en central roll i arbetet på många håll med att skapa regionala skogsprogram över hela landet där skogen ska bli en del av tillväxtmotor i den lokala ekonomin. Det är bara några exempel på hur Skogsstyrelsen bidrar till landsbygdens tillväxt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 september 2019 kl 13:14
Uppdaterad: 23 september 2019 kl 13:22

Skribent

Herman Sundqvist
generaldirektör Skogsstyrelsen