Debatt
Nedskräpning
12 september 2019 kl 05:05

Håll koll på skräpet, det sparar pengar!

Alla Sveriges kommuner ska ha mål för hur nedskräpningen ska minska. Trots det har bara var tionde kommun koll på nedskräpningen. Om vi ska komma åt problemet måste fler kommuner börja skräpmäta systematiskt, skriver Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige rent.

Det här är en opinionstext

Johanna Ragnartz
vd Håll Sverige rent

Alla svenska kommuner ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ha både mål och åtgärder i sina avfallsplaner för att minska nedskräpningen. Men för att kunna göra något åt problemet måste man först veta omfattningen av det.

Håll Sverige rent utvecklade redan 2009 en metod för skräpmätning i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). En metod som nu varit tillgänglig för kommunerna i tio år. Trots att skräpet numera står högt på agendan är det endast 33 av Sveriges 290 kommuner som genomfört skräpmätningar 2019.

Många kommuner i Sverige har alltså liten eller ingen kunskap om hur stort problemet med nedskräpning är och var det skräpas ner – trots att det är nödvändigt för att kunna sätta upp mål. Vikten av mätningar är också uppmärksammat i statens offentliga utredning Det går om vi vill – Förslag till en hållbar plastanvändning (SoU 2018:84)”.

I utredningen står det tydligt att övervakning och mätning av skräp är förutsättningar för att kommunerna ska kunna fatta beslut om rätt åtgärder och styrmedel för att minska problemet med nedskräpning.

För att effektivt minska nedskräpningen behöver vi veta var skräpet finns och varifrån det kommer. Att arbeta förebyggande mot nedskräpning kan dessutom minska kommunernas kostnader. Nedskräpningen i Sverige kostar omkring två miljarder varje år, pengar som skulle kunna gå till så mycket annat.

Det finns också bevis för att kommuner som arbetar systematiskt med mätningar, mål och åtgärder får goda resultat. Ett exempel på det är Uppsala kommun, som har genomfört skräpmätningar under snart tio år och lyckats halvera sin nedskräpning under denna period.

Genom mätningarna har kommunen fått den kunskap som krävs för att placera ut sopkorgar, utrustade med släckningsplattor för fimpar, på rätt ställen. Man har dessutom infört stadsvärdar, inlett samarbeten med näringsidkare och ökat dialogen med medborgarna. Åtgärder som har lett till att skräpet har minskat och tryggheten för medborgarna har ökat. De regelbundna mätningarna gör att kommunen har möjlighet att följa upp effekterna av arbetet mot nedskräpningen.

Ingen vill leva i en skräpig kommun och arbetet i Uppsala visar att det faktiskt är möjligt att minska nedskräpningen. Men för att lyckas måste arbetet göras både systematiskt och långsiktigt. Vi uppmanar därför Sveriges samtliga kommuner att genomföra regelbundna mätningar av nedskräpningen. På så sätt kan Sveriges kommuner öka trivseln, förbättra miljön och samtidigt spara pengar.

Varje vår går hundratusentals barn ut och plockar skräp i landets kommuner, i den årliga miljöaktionen ”Vi håller rent”. Den 21 september kommer människor över hela Sverige ge sig ut och plocka skräp igen, under håll Sverige rent-dagen. Nu är det hög tid att kommunerna tar sitt ansvar för att minska nedskräpningen.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 12 september 2019 kl 05:05
Uppdaterad: 12 september 2019 kl 05:03

Skribent

Johanna Ragnartz
vd Håll Sverige rent