Debatt
Läkare
29 juni 2017 kl 13:30

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Gyllene tillfälle förbättra läkarutbildningen”

I Läkarförbundets senaste undersökning av läkarutbildningens kvalitet uppgav hälften av de svarande att läkarutbildningen inte givit dem tillräckligt goda förutsättningar för att bedriva förbättringsarbete inom sjukvården. Nu finns det möjlighet att förändra detta.

Det här är en opinionstext

Replik. I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Ami Hommel och Stefan Lindgren att team- och förbättringsarbete är kärnkompetenser för all vårdpersonal, och därför bör ingå i vårdprofessionernas grundutbildningar. Läkarförbundet delar skribenternas uppfattning att dessa kompetenser är en förutsättning för att kunna erbjuda patienter bästa möjliga vård. För vår medlemsgrupp, läkarna, är situationen akut.  

I Läkarförbundets senaste undersökning av läkarutbildningens kvalitet, som gått ut till samtliga studenter som tog läkarexamen mellan 1 januari och 31 augusti 2016, uppgav hälften av de svarande att läkarutbildningen inte givit dem tillräckligt goda förutsättningar för att bedriva förbättringsarbete inom sjukvården. En tredjedel av de svarande uppgav vidare att läkarutbildningen inte gett dem tillräckliga förutsättningar att samarbeta med andra yrkesgrupper inom vården. Det är oroväckande resultat.

Just nu har regeringen en gyllene möjlighet att adressera problemet, då den svenska läkarutbildningen står inför en av de största reformerna i modern tid. Den nuvarande ordningen med en 5,5-årig grundutbildning följd av en legitimationsgrundande allmäntjänstgöring föreslås ersättas av en 6-årig legitimationsgrundande grundutbildning, följd av en klinisk bastjänstgöring. Vid utformningen av den nya läkarutbildningen förväntar vi oss att regeringen tar sitt ansvar genom att inkludera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i team- och förbättringsarbete i examensmålen.

Vi ser att läkarstudenterna vill ta ansvar för att leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård, men för att göra det behövs träning och verktyg. Därför uppmanar vi regeringen att inkludera team- och förbättringsarbete i examensmålen. Det skulle lägga grunden för en högkvalitativ vård också i framtiden.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 29 juni 2017 kl 13:30
Uppdaterad: 15 oktober 2018 kl 13:24

Skribenter

Sofia Rydgren Stale
ordförande Läkarförbundets Utbildnings- och Forskningsdelegation
Alexander Tejera
ordförande Läkarförbundet Student