Debatt
Drivmedel
23 maj 2019 kl 13:25

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Gör inte biodrivmedel beroende av fossila bränslen

Förslaget att biodrivmedlen ska ingå i reduktionsplikten innebär i praktiken att rena biodrivmedel skulle göras helt beroende av försäljningen av fossila bränslen, replikerar Energifabrikens ägare och grundare. 

Det här är en opinionstext

Replik. I Sverige har vi en mycket hög användning av rena biodrivmedel jämfört med andra länder. Orsaken är att skattebefrielse gett bränsleköpare möjlighet att välja 100 procent förnybara bränslen till ungefär samma kostnad som fossila. Tack vare detta finns i dag en stark medvetenhet kring valet av bränsle och transporternas påverkan på klimatet, samt ett stort urval av bilar, bussar och lastbilar godkända för ett eller flera rena biodrivmedel.

Under dessa förutsättningar har även nya bränslebolag bildats och vuxit på den svenska marknaden. Bolag med ett helt annat ursprung än de traditionella oljebolagen och som specialiserat sig på produktion och distribution av 100 procent fossilfria bränslen.

Energifabriken är ett av dessa bolag, som grundats och ägs av tre lantbruksfamiljer och som 2018 bidrog med en minskning av koldioxidutsläppen med 400 000 ton genom produktion och försäljning av biodrivmedel (RME, HVO och ED95). Dessa relativt nya bolag skapar en diversitet på bränslemarknaden, ger bränsleköparen ökade valmöjligheter och bidrar till att driva på omställningen till förnybart.

Nu föreslås, bland annat från Fossilfritt Sverige, att de rena biodrivmedlen ska ingå i reduktionsplikten, (lag som innebär att bränslebolag måste minska klimatpåverkan från bränslen genom inblandning av biodrivmedel). Detta visar på en övertro på reduktionsplikten som styrmedel.

I ett sådant scenario skulle försäljningen av rena biodrivmedel göras helt beroende av försäljningen av fossila bränslen och till och med kunna bromsas av att det inte finns tillräckligt med reduktionsutrymme. På en starkt konkurrensutsatt marknad skulle leverantörer av rena biodrivmedel bli helt beroende av oljebolag för fortsatt utveckling och därmed riskera att utkonkurreras.

Reduktionsplikten är utformad på ett sätt som gör det olönsamt att överprestera. Detta har bland annat lett till att HVO-försäljningen sjönk mellan 2017 och 2018, eftersom en fortsatt ökning inte rymdes i kvoten.

Det betyder också att effekten av bränslen med en högre inblandning av biodrivmedel än vad reduktionsplikten kräver, kommer att ”neutraliseras” med en lägre inblandning någon annanstans i systemet. Som bränsleköpare förlorar du din möjlighet att påverka och driva på omställningen eftersom din insats neutraliseras till reduktionspliktsnivå inom systemet.  

Vi uppmanar därför Fossilfritt Sverige och regeringen att: 

  • Säkerställa en fortsatt utveckling och framtid för rena biodrivmedel helt oberoende av försäljningen av fossila bränslen.
  • Föra en dialog med biodrivmedelsbranschen om strategier för fortsatt utveckling av rena biodrivmedel.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.