Debatt
Sociala företag
18 maj 2018 kl 05:15

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Gör det enklare att upphandla sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en väg till arbete för människor som annars ofta står långt från arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt kvinnor med utländsk bakgrund. Därför vill vi göra det enklare för kommuner och andra offentliga aktörer att ställa social krav och upphandla arbetsintegrerande sociala företag.

Det här är en opinionstext

Arbetsintegrerande sociala företag har som övergripande ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden. Företagen skapar inte bara nya arbetstillfällen utan erbjuder även arbetsträning och rehabilitering för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare. De drivs ofta som arbetskooperativ och återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna verksamheten. 

Socialt företagande är därför ett alternativ för att integrera grupper långt från arbetsmarknaden och ge möjligheter till yrkesarbete.

Samhällsvinsterna av det sociala företagandet är uppenbara och väl dokumenterade. Miljöpartiet anser därför att samhället måste bli bättre på att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag. 

För att göra det enklare för kommuner och andra att upphandla av arbetsintegrerande sociala företag vill vi i Miljöpartiet nu ta nästa steg och definiera vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Genom en tydlig definition så blir det enklare för myndigheter och kommuner att skapa partnerskap med, rikta offentliga upphandlingar gentemot och köpa tjänster från arbetsintegrerande sociala företag. Definitionen skulle kunna göras i lag, eller tas fram av Upphandlingsmyndigheten genom ett myndighetsuppdrag. 

I Stockholms stad har vi tagit fram en tillämpningsanvisning för att ställa sociala krav, vilket gör det enklare för alla verksamheter att tillämpa dessa möjligheter i praktiken. En tydligare definition av vad som avses med arbetsintegrerande sociala företag skulle underlätta för att skapa fler samarbeten med den här typen av företag. Inför nästa mandatperiod så vill vi i Stockholm att staden skapar en funktion som kan ge hjälp till den idéburna sektorn med upphandlingsförfaranden. Vi vill även öka stödet till Coompanion och andra aktörer som stimulerar det arbetsintegrerande sociala företagandet. Liknande förslag skulle även kunna implementeras i andra kommuner i Sverige

Vi ser att särskilt utländskt födda kvinnor är en grupp med hög arbetslöshet. Vi behöver använda alla verktyg för att nå den här gruppen och skapa vägar in på arbetsmarknaden. Därför är arbetsintegrerande sociala företag något som vi från politiken aktivt bör stödja. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 18 maj 2018 kl 05:15
Uppdaterad: 22 maj 2018 kl 11:47

Skribenter

Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister (MP)
Åsa Lindhagen
socialborgarråd Stockholms stad (MP)