Debatt
Tillgänglighet
31 maj 2016 kl 11:56

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Gör sommarjobben tillgängliga för alla

Det har rapporterats att det i år finns rekordmånga sommarjobb i kommunerna. Samtidigt uppger nära tre av tio kommuner att de inte erbjuder sommarjobb till unga med funktionsnedsättning. Kommunerna har nu ett gyllene tillfälle att ge alla ungdomar möjligheter att ta viktiga steg in på arbetsmarknaden.

Det här är en opinionstext

Jonatan Arenius
tillgänglighetsansvarig Humana

Bland personer som har någon form av funktionsnedsättning är arbetslösheten betydligt högre än bland resten av befolkningen. Var fjärde person med funktionsnedsättning upplever också de har blivit diskriminerade i arbetslivet under de fem senaste åren. 

Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Därför bör insatser för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete vara en prioriterad uppgift på alla nivåer i samhället. Sommarjobb är en viktig insats som ger unga arbetslivserfarenhet och som kan stärka deras möjligheter till framtida sysselsättning. Här har inte minst kommunerna både möjligheter och ett ansvar.   

Årets Tillgänglighetsbarometer, där 194 kommuner svarat på frågor om hur de arbetar för att öka tillgängligheten, visar att många kommuner gör för lite. Nära tre av tio kommuner uppger att de inte erbjuder sommarjobb till unga med någon form av funktionsnedsättning. Frågan avser sommarjobb inom den egna organisationen eller som kommunen finansierar, och som kan kräva tillgänglighetsanpassningar. Resultatet innebär att många unga runt om i landet inte ens har möjlighet att söka sommarjobb. 

Kommunerna har också andra möjligheter att bidra. Totalt sysselsätter de ungefär 700 000 människor, vilket innebär goda förutsättningar att anställa personer med funktionsnedsättning. På frågan om kommunen har en strategi för att anställa människor med funktionsnedsättning svarar inte ens hälften, 44 procent, att de har detta. Över hälften av kommunerna gör alltså av allt att döma ingenting för att medverka till att fler med funktionsnedsättning kan få arbete. 

Sammantaget kan det konstateras att många kommuner brister när det handlar om att bidra till att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning, och att de också exkluderar unga människor på grund av deras funktionsvariation. Även om en del med funktionsnedsättning har behov av anpassade arbetsförhållanden eller stöd för att kunna utföra sitt arbete, så handlar det för de flesta kommuner om små insatser som kan göra stor skillnad för den enskilde. 

När nu rekordmånga sommarjobb erbjuds runt och i landet och antalet ungdomar i åldern 15-17 har sjunkit de senaste åren så finns en unik chans att ge alla unga förutsättningar att få in en fot på arbetsmarknaden. Landets kommunpolitiker bör ta denna chans, och använda de kraftfulla verktyg de har till sitt förfogande för att göra skillnad. Genom att erbjuda sommarjobb till alla och ta fram en strategi för att anställa personer med funktionsnedsättning i de egna verksamheterna kan kommunerna bidra till att fler blir delaktiga i samhället.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 31 maj 2016 kl 11:56
Uppdaterad: 31 maj 2016 kl 11:57

Skribent

Jonatan Arenius
tillgänglighetsansvarig Humana