Debatt
Gatuavgifter
7 mars 2016 kl 12:11

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

Gatukostnader är Kaplans ansvar

Miljöpartisten Arne Karyd kritiserar Villaägarnas arbete med gatukostnader enligt principen anfall är bästa försvar. Som oppositionspolitiker i Partille har han uppenbarligen inte lyckats lösa problemen med gatukostnader i sin egen kommun. Det vill han dölja genom att klaga på Villaägarna.

Det här är en opinionstext

Lena Södersten
förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

REPLIK Till skillnad från vad Partillepolitikern Arne Karyd (MP) skriver i sin artikel ”Så kan orimliga gatuavgifter bromsas” vill Villaägarnas Riksförbund avskaffa systemet med gatukostnader. Vi anser att gemensam infrastruktur ska finansieras via skattsedeln och inte genom gatukostnader från enskilda småhusägare.

Det är orimligt att enskilda småhusägare ska tvingas betala hundratusentals kronor för nya och upprustade kommunala gator. Dessvärre tar 37 av landets 290 kommuner ut gatukostnader. En av dessa kommuner är Partille.

I brist på ett avskaffande handlar Villaägarnas gatukostnadsarbete om att både se till att gatukostnader inte sprider sig till övriga kommuner och om att få till stånd en lagändring så att småhus- och fritidshusägare i kommuner som Partille inte ska komma i kläm.

Risken för spridning är kopplad till det förslag till taxa för gatukostnader som regeringen har beställt från Lantmäteriet och som nu ligger på bostadsminister Mehmet Kaplans (MP) bord. Spridningsrisken beror på att dagens krav på obligatoriskt samråd slopas om taxan införs. Det är ingen slump att förslaget om en taxa ursprungligen kommer från SKL.

Arne Karyd kan raljera över samrådet så mycket han vill, men just kravet på samråd verkar avhållande. Utan samråd blir det också lättare för kommunerna att köra över berörda småhusägare. Därför driver Villaägarna en kampanj mot taxan.

För att minska problemen i kommuner som tar ut gatukostnader löpande – som Partille – krävs lagändringar.

I den statliga utredning som föregick taxan arbetade Villaägarna för att gatukostnader ska utgå först när småhusägaren utnyttjar en tillkommande byggrätt, och inte som i dag redan när vägarbetena är utförda. Och om husägaren inte får någon ytterligare byggrätt så blir det heller inga gatukostnader. På motsvarande sätt borde ingen behöva betala gatukostnader för en potentiell avstyckning förrän bygglov beviljats. Dessa förbättringar kräver ingen taxa utan kan enkelt inarbetas i nuvarande regler.

Så Arne Karyd, om du verkligen vill göra skillnad, se till att påverka din egen partikamrat bostadsminister Kaplan istället för klanka på Villaägarna.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 7 mars 2016 kl 12:11
Uppdaterad: 7 mars 2016 kl 12:28

Skribent

Lena Södersten
förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund