Debatt
Gårdsförsäljning
23 april 2018 kl 05:12

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Gårdsförsäljning främjar Skånes småskaliga lantbruk

På torsdag ska riksdagen ta beslut om gårdsförsäljning av vin, och vi förväntar oss en majoritet för förslaget sedan Socialutskottet öppnat för ett positivt beslut. Det skulle innebära ett stort steg framåt för Skånes vinodlare, och vi har redan ansökt om att bli försöksregion.

Det här är en opinionstext

Det är mycket glädjande att Socialutskottet nyligen slog fast att gårdsförsäljning ska kunna tillåtas i Sverige, så länge det inte konkurrerar med det svenska detaljhandelsmonopolet. Beslut kommer att tas i Riksdagen den 26 april, men vi förväntar oss en majoritet för förslaget. Detta innebär att vi nu är ett stort steg närmare att Skåne kan bli försöksregion för gårdsförsäljning av vin och öl. Ansökan om detta ligger på regeringens bord. 

Stödet för gårdsförsäljning i Skåne är starkt bland vinodlare, bryggare och allmänhet. Skåne är traditionellt känt för sin mat- och dryckesproduktion. Det finns skäl till att Skåne ofta benämns Sveriges kornbod. Intresset för att odla vin har växt kraftigt de senaste åren och idag odlas och tillverkas merparten av svenskt vin i Skåne, där sammanlagt drygt 40 gårdar ägnar sig åt småskalig och hantverksmässig vinodling. Därtill kommer ett stadigt antal växande mikrobryggerier. Det är således naturligt att göra Skåne till försöksregion för gårdsförsäljning av öl och vin. 

Frågan om gårdsförsäljning har debatterats i riksdagen flera gånger och belysts i flera utredningar. Det har i dessa utredningar framkommit argument som talar både för och emot gårdsförsäljning i förhållande till detaljhandelsmonopolet. Viktigt att understryka är att frågan hittills inte har prövats av EU-domstolen, då Sverige inte har haft någon liknande försöksverksamhet tidigare. Det finns ingen önskan att avskaffa detaljhandelsmonopolet från något politisk parti. Gårdsförsäljning handlar om att främja småskaligt lantbruk, skapa en levande landsbygd och öka attraktionskraften för regionen och Sverige.

Om Region Skåne blir försöksregion för gårdsförsäljning skulle de positiva effekterna bli påtagliga och långsiktiga. För vinodlarna och bryggarna innebär det att de kan locka sina gäster med att inte bara provsmaka deras drycker, utan också ha möjlighet att köpa med sig ett par flaskor från sitt besök på gårdarna. Det ökar attraktionskraften i den skånska turismnäringen och skapar fler arbetstillfällen.

Därutöver uppmuntrar det fler att bli entreprenörer och därmed skapa en levande landsbygd. Det ligger i hela Sveriges intresse att vi får en mer attraktiv landsbygd utanför de stora städerna och att vi stärker län och regioner utanför huvudstadsområdet. 

Snarare än de positiva effekterna, framhålls dessvärre oftast risker med gårdsförsäljning. Det är ifrågasättandet av Systembolagets monopolställning och folkhälsoaspekterna. Systembolaget är dessutom en aktiv part i att underblåsa riskerna med gårdsförsäljning. Gårdsförsäljning handlar dock om allt annat än snabb och billig tillgång till alkohol. Svenskt vin kostar långt över genomsnittet på Systembolaget och produceras i små volymer jämfört med Systembolagets försäljning. Med andra ord är det varken pris eller tillgänglighet som skulle locka.

När det gäller ifrågasättandet av det svenska alkoholmonopolet, kan vi bara konstatera att eftersom Sverige inte tillåter gårdsförsäljning, har frågan om det strider mot EU-rätten inte prövats utifrån ett EU-rättsligt sammanhang. Så länge vi i Sverige inte har infört en pilot eller tagit beslut om detta, kan vi alltså inte vara säkra på utfallet av en prövning. Vi ser fram emot Regeringens svar på Region Skånes ansökan.

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 23 april 2018 kl 05:12
Uppdaterad: 23 april 2018 kl 07:50

Skribenter

Tina Acketoft
riksdagsledamot Liberalerna
Gilbert Tribo
gruppledare för Liberalerna i Region Skåne
Staffan Lake
vinbonde på Snårestad Vingård och aktiv i Svenskt Vin