Debatt
Gängkriminalitet
30 september 2019 kl 19:05

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Gängkriminalitet är manligt våld i sin renaste form

Problematiken kring gängvåldet måste hanteras snabbt och kraftfullt. Men kampen mot gängbrottsligheten får inte ge upphov till nya stora diffusa ansvarsområden som staplas på kommunerna skriver Liberala kvinnors ordförande Cecilia Elving och socialpolitiska talesperson Monica Wahlström.

Det här är en opinionstext

En trettioårig nybliven mamma med sin bebis i famnen blir skjuten på öppen gata. En 18-årig tjej blir skjuten till döds med automatvapen genom fönstret till sin bostad. Dessa mord skedde i slutet av sommaren inom loppet av en veckas tid och inom ramen för den eskalerande gängkriminaliteten.

Gängkriminaliteten är manligt våld i sin renaste form, i strikt manliga strukturer, på manliga villkor och sker i första hand mot och mellan män. Kartläggningar i media visar samma bild; olika lösliga grupperingar av män tar genom våld kontroll över makten i olika bostadsområden. Att oskyddade, oväpnade kvinnor, den ena på öppen gata, den andra inne i sitt hem, blir offer för detta brutala manliga våld är helt oacceptabelt.

Från Liberala kvinnors sida vill vi framhålla vikten av att problematiken kring gängvåldet hanteras lika snabbt som kraftfullt och att staten tar sin fulla del av ansvaret. I dagsläget måste effektiva åtgärder sättas in för att stoppa eskaleringen av våldet. Men på längre sikt är det en mängd olika åtgärder som måste till. Inte minst måste pojkars vikande läskunnighet och skolresultat upp på dagordningen. Nästan alla kriminella har en misslyckad skolgång med sig i bagaget.

De partiövergripande samtalen runt gängkriminaliteten har avstannat och regeringen har lagt fram en lista med förslag. Några av förslagen rör kommunernas verksamhet och inte minst socialtjänsten. De förtjänar att uppmärksammas lite extra.

Vi ser hur allt fler kommuner har svårt att klara sitt basuppdrag och hur kommunernas ekonomi blir alltmer ansträngd. Skola och socialtjänst är alla kommuners största utgiftsområden. Om ansvar för bekämpande av gängbrottslighet ofinansierat läggs på socialtjänsten riskerar de ökande kostnaderna att spilla över på alla andra områden som socialtjänsten ansvarar för. De riskerar även att påverka andra områden av kommunernas välfärdstjänster.

Men de redan pressade socialsekreterarna, förskolepedagogerna, lärarna, vårdbiträdena, personliga assistenterna och alla andra som bär upp vår välfärd ska inte behöva springa snabbare för att klara sina uppdrag. Det är därför av stor vikt att regeringens förslag om ytterligare medel till LVU-placeringar och fler SIS-platser med förbättrad kvalitet inte stannar vid tomma ord.

Kampen mot gängbrottsligheten får inte ge upphov till nya stora diffusa ansvarsområden som staplas på kommunerna. Det finns i så fall en uppenbar risk att helt fel grupper får stå tillbaka i den kärva kommunala ekonomiska vardagen, där kvinnor upprätthåller vår basala kommunala service.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 30 september 2019 kl 19:05
Uppdaterad: 30 september 2019 kl 19:00

Skribenter

Cecilia Elving
ordförande Liberala Kvinnor
Monica Wahlström
socialpolitisk talesperson Liberala Kvinnor