Debatt
Tobak
9 juli 2019 kl 15:25

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Fritt fram att marknadsföra tobak till barn och unga

Genom att kalla nikotinprodukter ”tobaksfria” kan tobaksindustrin kringgå lagstiftningen och ogenerat marknadsföra sina produkter direkt till barn och unga. I stället för att sätta ned foten väljer regeringskansliet och konsumentverket i stället att ge grönt ljus till tobaksindustrins rekrytering av nästa generations tobaksbrukare, skriver företrädare för A Non-Smoking Generation och Hjärt- Lungfonden samt forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Det här är en opinionstext

Tobaksindustrin har lanserat e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus som mindre farliga alternativ till konventionella cigaretter men förutom att e-cigarettanvändare i större utsträckning börjar röka vanliga cigaretter, kan även nikotinfria e-vätskor innehålla nikotin och förgiftningsfall har förekommit.

Vidare är halten nikotin i vissa av de ”tobaksfria” snussorterna cirka 20 gånger högre än i konventionella cigaretter. Snus och e-cigaretter är kanske mindre farliga alternativ till cigaretter, men att tillåta reklam för dessa produkter är ett svek mot alla barn.  

I årskurs nio på grundskolan ökar användandet av e-cigaretter dramatiskt och i gymnasiets årskurs två röker, vejpar eller snusar var tredje elev. De nya ”tobaksfria” produkterna marknadsförs öppet till barn och unga genom samarbeten med influencers i poddar och sociala medier.

Snygga förpackningar och godisliknande smaker lockar barn att testa. En enkel åtgärd för att skydda barnen är att förbjuda smaksättning av tobak och klargöra att samtliga nikotinprodukter klassas som skadliga och därmed inte får marknadsföras i reklam eller sponsrade samarbeten.

Även om många av de skadliga ämnen som finns i tobaksrök reduceras vid användande av e-cigaretter och snus så kvarstår det faktum att nikotin är ett potent gift som kan ge upphov till kroniska skador. Nikotin ökar risken för diabetes typ-2, hjärt- kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, fosterskador och plötslig spädbarnsdöd.

Den unga hjärnan är extra sårbar, och förutom en ökad risk att drabbas av psykisk sjukdom har upprepad användning av nikotin visats sänka den kognitiva förmågan och försämra inlärning. En lag om tobaksfri skoltid borde vara en självklarhet för att skydda våra barn och ge dem de bästa förutsättningar för livslångt lärande och en bra start i livet.

Tobak är ett hot mot en global hållbar utveckling. Det nikotin som används i e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus framställs av tobak som mestadels odlas i låginkomstländer där barnarbete är vanligt förekommande. Barn som arbetar på tobaksfälten fråntas inte bara möjligheten till utbildning, de blir också sjuka av arbetet. Nikotin går in via huden, och en dags arbete på fälten kan motsvara konsumtionen av 50 cigaretter.

Tobak innebär också en enorm miljöpåverkan med skogsavverkning och giftiga pesticider. Vi föreslår att man inför en hållbarhetsskatt och en proaktiv lagstiftning som klassar samtliga nikotinprodukter som tobak om de inte läkemedelsklassats. Vi efterlyser också tydliga krav på ökad kunskap om mänskliga rättigheter och de miljö- och hälsoeffekter som tobaksodlingarna orsakar. I dag får färre än hälften av alla 14–18-åringar ingående information om tobak i skolan.

Förslag till akuta åtgärder för att förhindra en nikotin-epidemi:

  • Inkludera samtliga tobaksprodukter i rådande reklamförbud
  • Förbjud smaker och design som lockar barn
  • Inför lag om nikotin och tobaksfri skoltid
  • Inför hållbarhetsskatt på tobak

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 9 juli 2019 kl 15:25
Uppdaterad: 12 juli 2019 kl 19:43

Skribenter

Helen Stjerna
generalsekreterare, A Non Smoking Generation
Kristina Sparreljung
generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
Tanja Tomson
docent, folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Fred Nyberg
professor i biologisk beroendeforskning, Uppsala Universitet