Debatt
Vinstförbud
10 oktober 2014 kl 14:01

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Friskolornas företrädare förvränger fakta om MP

I brist på sakliga invändningar mot Miljöpartiets skolpolitik, och den uppgörelse om vinster i välfärden vi nu träffat tillsammans med S och V, använder sig ledningen för Friskolornas riksförbund av förvrängningar, replikerar MP:s skolpolitiska talesperson.

Det här är en opinionstext

Jabar Amin
riksdagsledamot (MP) och utbildningspolitisk talesperson

REPLIK. Mikaela Valtersson och Claes Nyberg på Friskolornas riksförbund kritıserar i sin debattartikel MP sålde ut vetot mot en skolministerpost i Dagens Samhälle den 6/10 oss i Miljöpartiet för överenskommelsen om vinster i välfärden. I brist på sakliga argument använder skribenterna sig av förvrängningar.

Miljöpartiet har alltid varit för en mångfald av skolaktörer. Vid sidan av de kommunala skolorna ska det finnas möjlighet för föräldrakooperativ, personalkooperativ, bolag, stiftelser med flera att driva skolor med passion för utbildning och med olika pedagogiska former och inte i vinstsyfte. Med denna övertygelse som utgångpunkt lyckades Miljöpartiet i början av 90-talet driva igenom den fria etableringsrätten inom skolan. Därmed gav vi utrymme för idéburna skolor, drivna av pedagoger med kärlek tıll bildningsuppdraget att kunna driva skolor på flera olika sätt.

Vår idé var aldrig att ge möjlighet för riskkapitalister och andra vinstjagande aktörer att träda in i skolan och förvandla den till en marknad likt börsen; så som det nu har blivit. Med denna oförutsägbara och olyckliga utveckling framför ögonen måste vi se över regelverket så att skolor framöver drivs av passion för utbildningen och inte i vinstsyfte. Så är överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Denna kursändring är för övrigt en kopia av vad vår kongress beslutade om förra året. 

En annan stor förändring i skollandskapet som kan noteras i dag är den påtagliga skolsegregationen. Såväl Skolverket som forskningen visar att den har ökat. En del indikatorer visar att etablering av allt fler friskolor är en av orsakerna. Just därför måste olika vägar prövas för att hejda skolsegregationen. Det är i ljuset av detta som man ska se överenskommelsen mellan S, MP och V.

I ett nationellt och sammanhållet skolsystem har kommunerna ansvaret för att garantera alla barn och unga rätt till god utbildning med hög kvalitet. Vi vill därför ge kommunerna avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte. Detta beslut ska föregås av en utredning och en proposition ska läggas under 2015. Observera att detta gäller endast de vinstjagande skolaktörerna, inte de idéburna skolorna, eller kooperativ, stiftelser och bolag utan vinstsyfte.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 10 oktober 2014 kl 14:01
Uppdaterad: 10 oktober 2014 kl 14:35

Skribent

Jabar Amin
riksdagsledamot (MP) och utbildningspolitisk talesperson