Debatt
Företagarna
15 juni 2020 kl 06:00

Fortsätt att förenkla regler för företagare

Under pandemin har det i ett rasande tempo gjorts regelförändringar som tidigare betraktats som i stort sett omöjliga. Nu måste förenklingarna för företagen drivas vidare, skriver Pontus Lindström och Helena Fond, experter på Företagarna. 

Det här är en opinionstext

Under coronakrisen har många kommuner och regioner lättat på regler för att hjälpa och förenkla för sitt lokala och regionala näringsliv. Det kan handla om att tidigarelägga tillstånd för uteserveringar, sänka avgifter och inte utföra tillsyn som inte är absolut nödvändig. Även på nationell nivå har myndigheter gjort insatser för att lätta på regelbördan för företag. Många av insatserna är åtgärder som Företagarna har efterfrågat länge utan att få gehör.

Hur kan det vara möjligt att i kris göra insatser som tidigare nästan setts som omöjliga, och dessutom i ett rasande tempo?

Enligt Företagarnas undersökningar lägger en genomsnittlig företagare tio timmar i veckan på administration av olika regler. Den tiden skulle kunna läggas på att driva och utveckla det egna företaget och skapa nya jobb och mer pengar till den gemensamma välfärden. Motsatt ger mer regler och administration färre jobb och mindre skatteintäkter.

Vi ser också att nästan nio av tio företagare är oroliga för att kommunen eller någon myndighet ska straffa dem för att de missat en regel för sitt företag. Det är inte rimligt. Företagare vill göra rätt, men det är lättare sagt än gjort. I dag finns ett virrvarr av olika regler men inte någon gemensam plattform för dem.

Sverige har inte råd med att företagare oroar och administrerar bort sin tid. De behöver starta om och tänka nytt för att komma tillbaka ännu starkare än de var före krisen. Precis som i en dator behöver systemet uppdateras. Men när någon gång på gång trycker avbryt kommer det i stället att fungera allt sämre. Förändringarna som gjorts i kristid måste vara kvar, och arbetet med regelförenkling på kommunal och nationell nivå intensifieras.

En uppdatering är nödvändig. Vi föreslår att den börjar här:

  • Rivstarta arbetet med att bygga ut den digitala myndighetsutövningen. Bygglov, tillstånd för försäljning av alkohol och tobak, anmälan av miljöfarlig verksamhet och markupplåtelse bör göras via en enhetlig digital plattform för alla kommuner. En uppgift ska endast behöva lämnas åt en myndighet en gång. Den rekordsnabba digitaliseringen av skolan under pandemin visar att det går.
  • Gör konsekvensanalyser av hur nya regler och lagar påverkar de minsta företagen, både var för sig och som total regelbörda. Inom flera myndighetsområden behöver det dessutom införas tjänstegarantier där avgiften reduceras om handläggningstiden drar ut på tiden.
  • Gör löpande kartläggningar av hur kommuner och länsstyrelser arbetar med företagsanpassad myndighetsutövning och sprid goda exempel. Regeringen bör i regleringsbreven ge myndigheterna en tydlig uppmaning att underlätta företagandet.
  • Gör en allmän liberalisering av lagar och regleringar för restauranger och barer. I Växjö och Nacka får restauranger leverera alkohol tillsammans med mat till dörren, så kallad microcatering. Detta borde vara möjligt att göra även den dag krisen är över. Kravet på servering av mat för att få ett utskänkningstillstånd bör tas bort för att exempelvis underlätta etableringen av vinbarer i gathörnet. Låt inte gamla regler stå i vägen för nyskapande företagande.

Sveriges företagare behöver en omstart när krisen väl är över. Arbetet med att förenkla regler både på kommunal och nationell nivå måste prioriteras nu och under tiden som kommer efter krisen. Det har aldrig varit viktigare att förenkla för företagare!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 juni 2020 kl 06:00

Skribenter

Pontus Lindström
expert lokalt företagsklimat, Företagarna
Helena Fond
expert regelförenkling, Företagarna