Debatt
Ekonomi
27 september 2019 kl 05:10

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Flyktingpolitiken sliter isär Sverige

Den hittillsvarande flyktingpolitiken skapar på löpande band parallellstrukturer och utanförskapsområden. Politiken kan inte vi kommuner påverka, men svårigheterna blir vårt ansvar. Det håller inte, skriver Stig Bertilsson, som anser att M och S borde enas om ett volymmål. 

Det här är en opinionstext

Stig Bertilsson
kommunstyrelsens ordförande (M), Bengtsfors

Stora besparingar sker nu i många kommuner, vilket det vittnas om exempelvis i Aftonbladets och Expressens uppmärksammade artikelserier. Det har inte undgått någon att läget är ansträngt och att behovet av att stärka kommunerna är stort. Även regeringen påtalade behoven när budgeten lades häromveckan, men insikterna räckte tyvärr inte tillräckligt långt.

Min egen kommun, Bengtsfors, är en av de 44 som erhåller en särskild satsning till stöd för kommuner som tagit emot ett stort antal nyanlända. Ett gott syfte, visst, men även med detta i åtanke lämnar budgeten mig med känslan att regeringen hastar ut pengar mer för att det har startats en debatt om kommunernas ekonomi än för att man verkligen förstår vilka behov och problem som nu växer fram ute i landet.

För oss som befinner oss ”ute på verkstadsgolvet” är det uppenbart att det krävs mångfaldigt större satsningar! Detta är något som jag, som kso i en liten landsbygdskommun, även har markerat tydligt för mitt eget parti, Moderaterna.

Många kommuner sitter i samma sits som vi i Bengtsfors. Släpp föreställningen om att integrationsproblemen mestadels hittas i storstadskommunernas betongförorter. Dessa svårigheter finns och är stora överallt, även i små kommuner. Den hittillsvarande flyktingpolitiken från Socialdemokraterna med samarbetspartners sliter isär Sverige och skapar på löpande band parallellstrukturer och utanförskapsområden. Den politiken har vi i kommunerna ingen möjlighet att påverka, den är statens ansvar. Men de svårigheter som skapas, de åligger det däremot oss att hantera och lösa.

Detta håller inte. Staten måste ta ett längre ansvar för nyanländas försörjning. I synnerhet för de nyanlända som saknar grundläggande utbildning och har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Därutöver måste staten ta ansvar för att flyktingpolitiken framåt blir mer hållbar. I grunden anser jag, precis som de flesta säkert gör, att det är rätt och riktigt att alla kommuner är med och bidrar och ansvarar för sin del av mottagandet och integrationen.

Men om staten vill att vi kommuner ska fortsätta hålla med om detta måste staten också rätta mun efter matsäck. Så har inte varit fallet hittills.

Moderaterna har tidigare i år föreslagit ett volymmål för flyktinginvandringen. Det är ett steg i rätt riktning som jag hoppas att man kan enas med Socialdemokraterna om. Det vore det bästa för Sverige.

Det alla politiker på riksnivå behöver inse är att detta inte är en fråga som man längre kan behandlas som en bricka i det politiska spelet om regeringsmakten. Det kanske låter som en klyscha, men det handlar faktiskt om vilket Sverige vi vill ha.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 27 september 2019 kl 05:10
Uppdaterad: 27 september 2019 kl 05:49

Skribent

Stig Bertilsson
kommunstyrelsens ordförande (M), Bengtsfors