Debatt
Flygskatt
18 december 2018 kl 05:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

”Flygskatten var aldrig någon klimatskatt”

Flygbranschen välkomnar beskedet att flygskatten tas bort. Att flyga mindre är inte en framtidslösning. Verklig klimatskillnad får vi genom att skapa incitament för omställning till klimatvänlig teknik och genom internationellt samarbete.

Det här är en opinionstext

Flyget behövs i ett land som Sverige med långa geografiska avstånd i Europas utkant. Och flyget arbetar hårt med nya lösningar för begränsad miljöpåverkan. På 40 år har utsläppen av koldioxid minskat med 70 procent per flygstol. Redan 2008 enades flyget om världens första globala och sektorspecifika klimatmål: en halvering av utsläppen 2050 jämfört med 2005 års nivå.

Eftersom flyget är globalt behövs globala regelverk att förhålla sig till. Sverige och andra länder som delar våra klimatambitioner gör därför bäst i att stötta Internationella civila luftfartsorganisationens, ICAOs, CORSIA som nu håller på att ta form. CORSIA är det marknadsbaserade styrmedel som världens stater beslutat ska reglera det internationella flygets koldioxidutsläpp. Dessutom ingår allt EU-flyg redan i ETS (EU:s system för utsläppsrätter), vilket också hanterar utsläppen av koldioxid.

Minskad klimatpåverkan bör ske med åtgärder som verkligen ger resultat, som ökad användning av biobränsle, ny teknik, bättre användning av flygvägar, operationella effektiviseringar och liknande insatser. Nu behövs en tydlig nationell framtidspolitik med mål och riktlinjer som både säkrar tillväxten och gör flyget mer klimatsmart.

I Sverige har flygbranschen tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Målbilden är fossilfritt inrikesflyg 2030 följt av fossilfritt in- och utrikesflyg (det vill säga allt flyg som startar från Sverige) 2045. Det talas väldigt lite om att Sverige ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling med bland annat effektivare flygplansmotorer och aerodynamiskt optimerade flygplan som reducerar de klimatpåverkande utsläppen. Den tekniken ska vi fortsätta att utveckla.

Dessutom har Sverige perfekta förutsättningar att bli världsledande på hållbar produktion av bioflygbränsle. Skifte från fossilt till fossilfritt flygbränsle ger snabbt minskad klimatpåverkan. Det är nu viktigt att staten går in med stödåtgärder för att stimulera produktionen.

Genom att utveckla flygplan som delvis kan drivas med el, eller el-hybridplan, kan utsläppen reduceras kraftigt. Med vetskap om att majoriteten av alla flygresor i världen är under två timmar kan ökad elektrifiering få en enormt stor roll för dessa rutter. Sverige har ideala förhållanden för att bli världsledande på området: geografin passar perfekt för första generationens elflyg, vi har egen flygtillverkningsindustri och mycket stort kunnande vid våra universitet vad gäller både batterier, eldrift och flygplansdesign. Men Sverige måste satsa på denna framtidsindustri nu för att inte halka efter. Norge har redan visionen elflyg för alla inrikesresor 2040.

Att sluta eller dra ned på sitt flygande är inte en framtidslösning. Framtidslösningen är fossilfria bränslen, teknikutveckling och globala regler som begränsar flygets totala klimatpåverkan.

Med rätt satsningar kan Sverige ta ledningen i flygets omställnings- och klimatarbete med resultat som vida överträffar vad flygskatten någonsin skulle ge. Flygskatten var inte en klimatskatt – vi kommer inte att sakna den.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 18 december 2018 kl 05:00
Uppdaterad: 21 december 2018 kl 14:24

Skribenter

Mattias Dahl
vd Transportföretagen
Niklas Nordström
ordförande Svenskt Flyg, även kommunstyrelsens ordf Luleå (S)