Debatt
Socialpolitik
19 november 2018 kl 11:41

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Fler politiker måste ta plats i det demokratiska samtalet

Vi kan bara vitalisera det demokratiska samtalet om våra politiska företrädare tar plats i offentligheten och klargör syfte och mål med sin politik, slutreplikerar flera socialpolitiska forskare till Árni Páll Árnason.

Det här är en opinionstext

Slutreplik. Heder åt Árni Páll Árnason, som bemöter vår kritik på debattplats i Dagens Samhälle. Árnason, som skrivit rapporten ”Viden som virker i praksis”, uppger att han är övertygad om att det finns starka, gemensamma drag i de nordiska välfärdsmodellerna. Som exempel nämner han: ett stabilt utbud av och allmän rätt till skattefinansierade välfärdstjänster, ett starkt trepartssamarbete, en nyckelroll för kommuner i tillhandahållande av tjänster och ett aktivt civilsamhälle.

Vi håller med; visst finns i de nordiska välfärdsmodellerna historiskt och ideologiskt gods inbyggt, men vad vi efterfrågade var uttryckliga politiska mål.

Vad ska uppnås med det stabila och generellt utformade utbudet av välfärdstjänster, det starka trepartssamarbetet, det långtgående kommunala självstyret och det aktiva civilsamhället? Árnason väjer inte för frågan. Han resonerar om mål, men när det gäller de konkreta målen har ”övertygelse” bytts mot ”tro”.

Vi antar att han, precis som vi, är osäker på om det finns gemensamma socialpolitiska mål och vilka dessa i så fall skulle vara. Han skriver att han tror att det finns ett allmänt samförstånd i de nordiska länderna om att jämställdhet, minimala inkomstskillnader och social inkludering är grundläggande socialpolitiska mål. Här ansluter vi oss till Árnasons tro, och adderar värdet ”ekologisk hållbarhet”. Jämlikhet, jämställdhet och solidaritet förutsätter samhällelig organisering som erkänner att det sätt många av oss i västvärlden är vana är leva på, tär på naturens resurser på ett ohållbart sätt.

Vi efterlyste inte en socialpolitisk plan för alla nordiska länder och syftet med vår debattartikel var inte heller att fokusera på akademisk forskning. Vi ville däremot, i en tid av tilltagande politisk polarisering, understryka vikten av att politiska företrädare tar plats i offentligheten och klargör syfte och mål, förklarar normativa ställningstaganden och redogör för sina visioner. Det är bara så vi kan vitalisera det demokratiska samtalet.

Inom akademin kan vi bistå med att beskriva och förklara, mäta och resonera. Vad vi ska akta oss för både inom akademin och politiken är förgivettaganden.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 19 november 2018 kl 11:41

Skribenter

Torbjörn Hjort
socialpolitisk forskare, docent, Socialhögskolan, Lunds universitet
Katarina Hollertz
socialpolitisk forskare, lektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Sara Hultqvist
socialpolitisk forskare, lektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
Jörgen Lundälv
socialpolitisk forskare, docent, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Tapio Salonen
socialpolitisk forskare, professor i socialt arbete och vicerektor Malmö universitet
Liv Johanne Solheim
socialpolitisk forskare, professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet.
Matilda Wrede-Jäntti
​​​​​​​socialpolitisk forskare, lektor, Helsingfors universitet.