Debatt
Distansundervisning
25 maj 2020 kl 09:29

Fjärr- och distansundervisning är ett nödvändigt komplement

En organiserad distansundervisning är något annat än dagens onlineundervisning. Den är både ett nödvändigt komplement samt en möjlighet till utveckling som att till exempel få tillbaka hemmasittare till skolan, slutreplikerar Per-Arne Andersson, SKR och Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund. 

Det här är en opinionstext

Lärarförbundets påstående att fjärr- och distansundervisning är ett sätt för ”kommuner att skära i kostnaderna” är varken sant eller konstruktivt. Frågan är mycket viktigare än så och vi hoppas kunna föra en bättre dialog med Lärarförbundet framöver, där SKR:s handlingsplan ”#skolDigiplan” är en utmärkt grund.

Under de senaste månadernas coronarelaterade kris har lärare, rektorer, huvudmän och elever gjort enastående insatser för att ställa om för att kunna erbjuda undervisning i ett akut läge. Johanna Jaara Åstrand pekar på en undersökning där sju av tio lärare uppger att pandemiutbrottet har gjort det svårt att undervisa eleverna. Det är en viktig men inte förvånande uppgift. Dessa siffror säger dock ingenting om den planerade fjärr- och distansundervisning som vi vill se en utveckling av och som en del skolor använder sedan tidigare.

Vi är överens om att det fysiska mötet mellan lärare och elever inte kan ersättas med en skärm. Datorn hemmavid kan inte heller ersätta den trygga punkt i tillvaron som skolan utgör för många elever. En organiserad distansundervisning är som sagt något annat än dagens onlineundervisning. Den är både ett nödvändigt komplement samt en möjlighet till utveckling som att till exempel få tillbaka hemmasittare till skolan.

Om det till exempel endast finns en behörig lärare i en glesbygd på flera skolor, är det då inte bra om den läraren kan undervisa i sitt ämne på flera skolor även om det sker digitalt? Vi tror att en sådan lösning främjar likvärdighet och kvalitet för eleverna. Det kan även vara en möjlighet för läraren att få ihop till en hel tjänst i sitt ämne.

Läs också ursprungsinlägget i detta replikskifte

Vi hoppas att gymnasier och andra stängda skolformer kan öppna till hösten. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara de erfarenheter som finns från dagens omfattande onlineundervisning, liksom från tidigare fjärr- och distansundervisning.

Regeringens förslag behöver nyanseras. Därför vänder oss till riksdagen som har att besluta om detta. Det är inget ”frontalangrepp” utan ett vanligt förfarande i en demokrati, även vanligt bland fackliga organisationer.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.