Debatt
Lärarassistenter
20 september 2019 kl 11:43

Finns ingen evidens för att lärarassistenter är till nytta

Det är självklart att Kommunal applåderar idén om lärarassistenter, vilket möjligen kan öka medlemsantalen. Men åtgärden höjer knappast ambitionen för skolan, skriver professor Arne Engström, Strömstad akademi. 

Det här är en opinionstext

Arne Engström
biträdande professor, Strömstad Akademi

Replik till Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef,  Kommunal, som skriver att det är bråttom med fler lärarassistenter.  

Regeringen satsar runt en miljard (tusen miljoner) kr på lärarassistenter, som ska kopiera, kolla frånvaron, gå ut på rastvakt, prata med föräldrar och annat med förhoppningen att detta ska öka elevernas kunskaper. Riktigt på vilket sätt är det ingen som begriper. Någon evidens för att det fungerar finns inte.

Självklart applåderar Kommunal idén om lärarassistenter.  Det kan möjligen öka dess medlemskår, men den höjer knappast ambitionen för skolan. Vem kläckte förresten denna idé om lärarassistenter som lösningen på skolans problem?

I engelskspråkiga länder finns något som kallas teaching assistants (undervisningsassistenter). De används ofta till att handleda små grupper av elever (1-4 elever) eller enskilda elever i ett väl utprövat program för läsinlärning och matematikinlärning för elever med svårigheter. Undervisningsassistenterna har fått en utbildning på programmet. Till detta finns en manual som assistenterna följer. Resultatet är strålande.

Att arbeta med små grupper eller med en elev är mycket effektivt om man använder ett väl utprövat interventionsprogram, men naturligtvis mycket kostsamt. Genom att använda undervisningsassistenter blir det ungefär lika bra som om det vore en lärare som höll i interventionen, men till en mycket lägre kostnad.

Lärarassistenter är en dyr och dålig idé. Avbryt det här experimentet innan det har gått för långt.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 20 september 2019 kl 11:43

Skribent

Arne Engström
biträdande professor, Strömstad Akademi