Debatt
Avhysning
14 september 2016 kl 11:51

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Fel låta markägaren betala avhysningen”


Regeringen föreslår nu att lagstiftningen för otillåtna bosättningar ändras för att underlätta för markägare. Dessvärre landar man fel i förslaget om en fast avgift på 5 000 kronor för ett avvisningsmål, skriver moderater i Göteborg.

Det här är en opinionstext

Myndigheterna kan inte vältra över ansvar och kostnader på enskilda medborgare som mot sin vilja får sin egendom ianspråktagen av andra. Vi tycker att staten bör ta den kostnaden i stället.

Moderaterna har länge drivit frågan om att se över lagstiftningen om markägares möjlighet till avhysningar. I dag är det komplicerat att avhysa personer från privat mark. En markägare behöver identifiera den boende, betala en avgift och sedan genomgå en omfattande byråkratisk process.

Därför är det välkommet och positivt att förslagen innebär en förenklad process för att avvisa personer som utan lov vistas på någon annans egendom. Bland annat föreslås att lagen kompletteras med avvisning, som innebär att identifieringskravet luckras upp. Det innebär en nödvändig förstärkning av äganderätten och stärker utsatta markägares förutsättningar.

Regeringens förslag innebär samtidigt att markägaren ska betala en fast avgift på 5 000 kronor, oavsett hur många personer som ska avvisas. Det tycker vi är fel. Markägare, liksom andra invånare, ska ur ett rättssäkerhetsperspektiv alltid kunna förvänta sig myndigheternas stöd när de utsätts för övergrepp så som när någon annan utan lov vistas på sin egendom.

Därför är det fel att myndigheterna föreslås ta ut en avgift mot sin handläggning. Man kan jämföra med att någons bil blev stulen och att polisen då tog ut en avgift om 5 000 kronor för att utreda möjligheterna att få tillbaka den stulna bilen.

Eftersom att avvisningsmål normalt rör flera personer som ska avlägsnas blir kostnaden ofta stor vilket är anledningen till att regeringen föreslår just en fast avgift. Om avvisningsmålet å andra sidan skulle röra färre bosatta blir det en hög summa att betala i jämförelse med dagens avgift. Det ska inte vara dyrt att få myndigheternas stöd i Sverige.

Att en markägare, som mot sin vilja får sin egendom ianspråktagen av andra, ska tvingas betala för myndigheternas handläggning av ärendet är inte rimligt.

Vi menar avslutningsvis att en viktig princip som bör upprätthållas i ett rättssäkert samhälle är att alla behandlas lika inför lagen vilken innebär att myndigheter ska ingripa utan att ta ut en avgift för det. Myndigheterna kan inte fortsätta att vältra över ansvar och kostnader på enskilda medborgare. Därför bör hela avgiften slopas och staten bör ta kostnaden i stället.

Göteborgs kommunstyrelse har ställt sig bakom vårt förslag till svar på statens remiss. Vi hoppas att regeringen tar till sig synpunkterna och gör nödvändiga ändringar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 14 september 2016 kl 11:51
Uppdaterad: 14 september 2016 kl 14:48

Skribenter

Jonas Ransgård
kommunstyrelsens andre vice ordförande (M), Göteborg
Hampus Magnusson
biträdande kommunalråd (M) Göteborg