Fel L - färre utbildningar ger inte fler lärare

Högskolan. En koncentration av ämneslärarutbildningen till sex universitet skulle inte resultera i fler examinerade lärare, skriver fyra företrädare för lärarutbildningar i Syd som kritiserar Liberalernas förslag.
Anders Linde-Laursen mfl , dekan, Malmö högskola
Annons

Liberalerna vill koncentrera landets ämneslärarutbildningar till de stora universiteten, vilket även finns med i partiets budgetförslag. Enligt Christer Nylander (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, är syftet att vända resultaten i den svenska skolan.

Vi, företrädare för lärarutbildningarna inom Lärosäten Syd, det vill säga Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet och Malmö högskola menar dock att ämneslärarutbildningar på både högskolor och universitet självfallet ska finnas kvar även i fortsättningen. Detta därför att:

1. Det råder fortsatt stor lärarbrist och SCB:s senaste prognos pekar på stort behov av lärare i alla kategorier – så även ämneslärare. En koncentration av ämneslärarutbildningen till sex universitet skulle inte resultera i fler examinerade lärare. Söktrycket till ämneslärarutbildningen är fortsatt starkt sedan flera år tillbaka och yrkets attraktion för studenterna är stor oavsett var den ges.

Annons

2. Det pågår ett mycket bra samarbete inom Lärosäten Syd, där lärarutbildningarna träffas regelbundet både enskilt och tillsammans med skolhuvudmännen. Här arbetas gemensamt med bland annat dimensioneringsfrågor och utbildningssamverkan. Detta samarbete har bland annat resulterat i en gemensam överenskommelse för ämneslärarutbildningarna i Halmstad, Kristianstad, Lund och Malmö. Det betyder exempelvis att en student antagen i Malmö kan studera engelska i Malmö och fortsätta med moderna språk i Lund. Eller att en student antagen i Lund efter ämnesstudier i Lund fortsätta att läsa kemi i Kristianstad. På detta sätt sker utbyten och koncentration av ämnen på det lärosäte som har bäst kapacitet. Samarbetet mellan lärosätena i regionen går ut på att erbjuda studenter ett brett utbud av ämneskombinationer för att tillgodose kommunerna och skolornas behov.

3. När det gäller kvaliteten i ämneslärarutbildningarna prövas den av UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som utfärdar examenstillstånd. Det betyder att samtliga lärosäten fått söka examenstillstånd i förväg. Tillsammans har våra fyra lärosäten examenstillstånd i princip för samtliga undervisningsämnen – 20 för årskurs 7-9 och 20 för gymnasieskolan, men inget lärosäte har ensamt mer än 14 examenstillstånd per inriktning. Samtliga ämneslärarutbildningar kommer att utvärderas av UKÄ under 2018. Utfallet av tidigare kvalitetsutvärderingar visar inget samband mellan hög kvalitet och lärosätets storlek.

Bästa Christer Nylander och andra företrädare för Liberalerna – ni är varmt välkomna till ledningarna för lärarutbildningarna i regionen för att få bättre kunskap om hur all ämneslärarutbildning i regionen fungerar! 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Anders Linde-Laursen, dekan, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola
  • Cecilia Kjellman, akademichef, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad
  • Henrik Svensson, sektionschef, Sektionen för lärande och miljö, Högskolan Kristianstad
  • Sinikka Neuhaus, utbildningschef, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Fler artiklar om Skola

24 mars

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
24 mars

”Lyft frågan om statlig styrning av skolan, M”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
23 mars

”Barn med autism ingår i skoluppdraget”

Malin Holm & Jiang Millington, föräldranätverket Barn i Behov
23 mars

”Skolan måste vara en trygg plats för alla elever”

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer
22 mars

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Lisa Palm mfl, Feministiskt initiativ Sthlm

Senast publicerat

Idag 10:21

Replik: Sluta bråka Volvo!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
Idag 06:14

Så lyckas vi bygga nya hållbara städer

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige AB
Idag 06:14

Byggboomen hotar oersättliga kulturvärden

Knut Weibull, överantikvarie Riksantikvarieämbetet
24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här