Debatt
Yttrandefrihet
15 januari 2015 kl 11:20

Denna artikel publicerades för 6 år sedan

Farligt att vända Turkiet ryggen i EU nu

Den senaste tidens arresteringar av journalister i Turkiet är chockerande, det innebär dock inte att mitt engagemang för Turkiet har minskat, tvärtom. Vacklar EU:s vilja till ett turkiskt medlemskap går det ut över det turkiska folket, inte dess nuvarande regering, skriver Anna Maria inför dagens omröstning i Europaparlamentet i Strasbourg.

Det här är en opinionstext

Anna Maria Corazza Bildt
EU-parlamentariker (M), vice ordförande i utskott för Inre Marknad och Konsumentskydd

Den senaste tidens arresteringar av journalister i Turkiet är chockerande, ett hot mot landets yttrandefrihet och i förlängningen mot den turkiska demokratin. Jag tar tydligt avstånd och fördömer det som sker och därför stöder jag den resolution som tar upp just detta och i veckan röstas om i Europaparlamentet.

Det innebär dock inte att mitt engagemang för Turkiet har minskat, tvärtom. Vi ska givetvis vara kritiska till regeringens handlande. Men vi ska inte vända ryggen åt det turkiska folket och de demokratiska krafter som arbetar för att få tillbaka landet på rätt bana. Jag syftar på det civila samhället, intellektuella, media, näringslivet, oppositionspartier och andra som allt mer högljutt kritiserar den inslagna vägen.    

Både i Sverige och i Europaparlamentet höjs nu röster för att vi ska avbryta Turkiets medlemsskapsförhandlingar och minska eller helt frysa kontakterna med landet. Jag anser att det är en farlig och kontraproduktiv väg att gå. Tvärtom är det nu viktigare än någonsin att vi upprätthåller dialogen. Därför kommer jag även det här mandatet vara en aktiv medlem i samarbetskommittén mellan EU och Turkiet där vi återkommande för en dialog med våra kollegor i det turkiska parlamentet.

Det är genom att ge incitament som vi effektivast förmår Turkiet att reformera sig. Vårt främsta verktyg är förhandlingarna om ett EU-medlemskap. Ingen hävdar att Turkiet i dagsläget är redo att bli en del av den europeiska gemenskapen, men vi måste hålla alla dörrar öppna. Ett EU-medlemskap är en kraftfull morot vi bör använda oss av.

Förhandlingarna för alla kandidatländer är indelade i kapitel som vart och ett innefattar olika områden, till exempel transport, energi och skattepolitik. Jag anser att tiden blivit mogen att öppna kapitel 23 och 24 som innefattar rättsväsende och grundläggande rättigheter och rättvisa, frihet och säkerhet. Genom att inleda förhandlingar sätter EU press på den turkiska regeringen och förmår den att reformera dessa områden som nu är under hot.

Vare sig vi vill eller inte delar EU och Turkiet många utmaningar. Situationen i bland annat Irak och Syrien kräver samarbete och koordinering kring säkerhet och flyktingmottagning. Även kampen mot människosmuggling kräver gemensamma lösningar. Därför uppmanar jag till besinning och att vi inte i all hast kullkastar det arbete som EU och Turkiet gemensamt lagt ner de senaste 65 åren. Själva förhandlingsprocessen är en stark kraft för förändring, men för att den ska fungera krävs ett tydligt ljus i tunneln. Vacklar EU:s vilja till ett turkiskt medlemskap går det ut över det turkiska folket och dess framtid, inte dess nuvarande regering.     

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 januari 2015 kl 11:20
Uppdaterad: 26 januari 2015 kl 13:47

Skribent

Anna Maria Corazza Bildt
EU-parlamentariker (M), vice ordförande i utskott för Inre Marknad och Konsumentskydd