Debatt
EU
1 april 2019 kl 10:00

Denna artikel publicerades för ett år sedan

”EU:s klimatpolitik får inte skada tillväxten”

Vi måste få stora utsläppare som Kina, Indien, USA och Ryssland att vilja följa vårt exempel. Men vi kan inte tvinga dem, bara inspirera. Och det lyckas vi aldrig med om EU:s klimatpolitik uppfattas skada den ekonomiska tillväxten och försämra välfärden.

Det här är en opinionstext

Christofer Fjellner
Europaparlamentariker (M)

REPLIK ”Svenska partier saboterar klimatpolitiken i EU” skriver tre miljöpartistiska EU-parlamentariker.

Miljöpartiet slåss mot väderkvarnar. Har man ingen politisk konflikt får man försöka skapa en. Sanningen är att Moderaterna stödde samma ambitiösa krav på utsläppsminskningar för personbilar och lätta lastbilar som en majoritet i Europaparlamentet, inklusive Socialdemokraterna som Miljöpartiet har suttit i regering med i snart fem års tid.

Om klimatförändringarna är så allvarliga och så akuta som vi gör gällande har vi varken tid eller råd att göra andra insatser än de som gör allra störst skillnad. Sverige och EU måste inte bara föra en politik som snabbt minskar utsläppen, vi måste visa att det går att förena omställningen med en fortsatt ekonomisk utveckling och stärkt konkurrenskraft.

Vi måste få andra stora utsläppare som Kina, Indien, USA och Ryssland att vilja följa vårt exempel. Vi kan inte tvinga dem, bara inspirera dem. Det lyckas vi aldrig med om EU:s klimatpolitik uppfattas skada vår ekonomiska tillväxt och försämra välfärden, eller sätter mål som är orealistiska.

Det finns fortfarande en del debattörer som förnekar detta samband. Miljöpartiet gör det, fastän det lika lite som inom något annat politikområdet går att föra en seriös klimatpolitisk diskussion utan att ta hänsyn till kostnadseffektiviteten. I stället reducerar Miljöpartiet klimatpolitiken till sifferbingo. Om det vore så enkelt som att föreslå de högsta utsläppsminskningarna på kortast tid hade alla föreslagit 100 procent till i morgon. Men inte ens Miljöpartiet gör det. 

Olof Palme sade att politik handlar om att vilja. Men också i det hade han fel. Politik handlar om att göra. För faktum är att Sverige gör mest i EU och EU mest i världen för att minska utsläppen. Miljöpartiet påstår att Moderaterna vill sänka ambitionsnivån. Det är ren lögn.

Alla svenska partier, kanske med undantag för SD, vill att EU ska göra mer. Men oavsett hur mycket EU gör – och detta är pudelns kärna – kan Europa inte ensamt lösa klimatfrågan. Sverige står för en promille av världens utsläpp. EU står för mindre än 10 procent. Kina är redan i dag världens största utsläppsland i absoluta tal, och släpper per capita ut mer än EU.

Om Sverige eller EU når nollutsläpp i morgon kommer det inte att räcka. Det betyder inte att EU ska sluta föra en ambitiös klimatpolitik. Däremot att vår politik måste förhålla sig till realiteter i vår omvärld. Det är livsviktigt. Det borde till och med Miljöpartiet inse.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 1 april 2019 kl 10:00
Uppdaterad: 1 april 2019 kl 16:43

Skribent

Christofer Fjellner
Europaparlamentariker (M)