Debatt
Narkotika
22 augusti 2017 kl 16:21

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”Ett första steg in i vården att injicera i fixrum”

Den som är fast i ett missbruk ska ges den bästa möjliga vården. Med fixrum kan Sverige minska narkotikaskadorna, förhindra överdoser och locka fler till drogavvänjning. Det är dags för en narkotikapolitik som räddar liv.

Det här är en opinionstext

Robin Tapper
kandidat till kommunfullmäktige Stockholm (L)

Enligt artikel 12 i FN:s konvention för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har alla rätt att åtnjuta högsta möjliga standard av fysisk och mental hälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver detta som en grundläggande mänsklig rättighet. I regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitik (ANDT) nämns konventionen som en utgångspunkt för att uppnå en jämlik hälsa i Sverige.

Dessvärre är det inte strategidokument som förändrar livet för den som är beroende. Trots regeringens höga ambitioner på ANDT-området är tröskeln till missbruksvården fortfarande hög. Det kan vara svårt att få de insatser som krävs och det händer att vård bedrivs med oseriösa metoder. Många är också osäkra på vart de ska vända sig. Ansvaret för kommuner och landsting måste förtydligas och samarbetet mellan dem förbättras. Ingen som lider ska hamna mellan stolarna.

Faktum är att allt fler människor hamnar i ett drogberoende. Sveriges drogrelaterade dödlighet är den näst högsta i Europa. År 2014 förlorade 765 människor livet på grund av narkotika, vilket är nästan fyra gånger fler än på 90-talet. Samma år rapporterades 779 nya fall av hepatit C bland de som injicerar narkotika, och HIV-prevalensen i gruppen är cirka sju procent. Det är ett skrämmande kvitto på Sveriges narkotikapolitik. 

Regeringens beslut om sprutbytesverksamhet i hela Sverige är ett steg i rätt riktning. Nu kan inte längre kommuner säga nej till att erbjuda rena sprutor till individer som injicerar droger. Men det räcker inte för att bekämpa missbrukarnas lidande och dödlighet. I stället bör Sverige rikta blicken mot grannlandet Danmark. I Köpenhamn finns idag flera så kallade fixrum, där narkomaner kan injicera under uppsyn av vårdpersonal. För den som missbrukar kan det bli första steget in till vården.

I Danmark är signalen från samhället tydlig: vi tar problemet på allvar och vill erbjuda ett liv utan droger. Under tre års tid har fixrummen lyckats motverka över 300 överdoser. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) visar att fixrum över hela världen motverkar dödsfall och minskar riskbeteende som injicering med smutsiga nålar. Inrättningarna sammanfaller varken med ökat bruk eller med ökad brottslighet i det omkringliggande området.

Narkotikabrukare i Sverige är en socialt marginaliserad och extremt stigmatiserad grupp, som på grund av sitt beroende ofta har mycket dålig hälsostatus. Sverige har kritiserats av FN för dålig tillgänglighet och för bristen på skademinimerade insatser. Efter stora påtryckningar vågade tidigare folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström ta de första trevande stegen mot en medmänskligare syn på missbrukare. Nu måste Sveriges nya socialminister Annika Strandhäll visa att hon är ännu modigare.

Det är dags för en narkotikapolitik som baseras på beprövad erfarenhet. Med fixrum kan Sverige minska narkotikaskadorna, förhindra överdoser och locka fler till drogavvänjning. Det är politik som både räddar liv och låter människor återta sin frihet.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 22 augusti 2017 kl 16:21

Skribent

Robin Tapper
kandidat till kommunfullmäktige Stockholm (L)