Debatt
Yttrandefrihet
17 juni 2019 kl 10:19

Denna artikel publicerades för 2 år sedan

Eskilstuna kommun måste respektera yttrandefriheten

Synsättet att yttrandefriheten slutar där någon blir upprörd eller när makten ogillar det som sägs måste bort. Det skriver Medborgerlig samling apropå censur av studentflak i bland annat Eskilstuna.  

Det här är en opinionstext

I Sverige är yttrandefriheten lagstadgad i regeringsformen och medger att varje medborgare har rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. En lag väl värd att hylla och uppskatta varje dag. Det är därför beklämmande att offentliga verksamheter och politiker nu på så många sätt jobbar aktivt med att inskränka yttrandefriheten.

I Eskilstuna har den politiska Jämställdhetsberedningen skickat ut en rapport som godkänts av kommunstyrelsen som anger att:

I Eskilstunas offentliga rum accepterar vi inte sexistiska budskap eller andra nedvärderande och förminskade budskap av flickor och pojkar, kvinnor och män.

Samma Jämställdhetsberedning har gett ut direktiv till gymnasieskolorna om att inga sexistiska budskap får förekomma på studentflaken.

Om vi är intellektuellt hederliga för en stund, så inses lätt att det är omöjligt att kombinera nolltolerans mot sexism med yttrandefrihet. Ekvationen går helt enkelt inte ihop.

En rektor på en skola i Eskilstuna berättar i en nyhetssändning i lokalnyheterna den 13/6 att de tagit lakan från studentflak för att som han uttryckte det ”gick över gränsen”. Detta rättfärdigades med att eleverna målat på färgen i skolan. Att de kommer att användas utanför skolan, av faktiskt vuxna människor, är det inget som tas hänsyn till. Målet är ju att begränsa, styra och tysta eleverna.

Att vissa studenter nu valt att skriva på sina banderoller ”här skulle det stå något roligt, men någon kan bli kränkt” är ett nödrop i tiden.

Mjuk makt tillämpas allt mer i samhället. Hot om repressalier används för att få människor att foga sig och anpassa det som de gör och säger efter vad andra tycker istället för att tala fritt. Detta agerande framhävs som snällhet, men är ett totalitärt grepp. Till och med politiker tycker att det ingår deras maktposition att agera inkvisition i samhället, vilket är en oerhört obehaglig utveckling.

Därtill är vår skattefinansierade public service hjälpsam och sprider vidare maktens uppfostran av befolkningen. I fallet studentflak gör de reportage där rektorer, lärare och politiker framställs som hjältar när de framhäver vad de ”vill se” och inte, och hur de rivit ner studenternas banderoller. Allt pekar mot att det bara är vissa saker som får yppas och göras.

Vanlig sund respekt för andra, att man visar hänsyn, har förvanskats till att innebära ett rättfärdigande av att styra andra människor. Skolor kan och ska självklart diskutera med elever och uppmana dem att tänka på vad de skriver på studentflakens banderoller, men detta sätt att handgripligen förhindra och/eller försöka styra studenter utan hänsyn tagen till deras grundläggande rättigheter, är fel.  

Synsättet att yttrandefriheten slutar där någon blir upprörd eller när makten ogillar det som sägs, måste bort. Samhället måste också få rymma satir och plumpa skämt. Tolkningen av sådant är subjektivt och är inte upp till en upphöjd enväldig domare att avgöra, inte ens om den består av folkvalda.

Yttrandefrihet är ett nödvändigt fundament i demokratiska länder. Att detta inte betyder något längre, är en förfärande utveckling. Råder inte yttrandefrihet kan man inte ha en fungerande demokrati. Detta om något borde förmedlas till studenterna, snarare än att ta bort deras eget handlingsutrymme och ansvar.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 17 juni 2019 kl 10:19
Uppdaterad: 20 juni 2019 kl 12:55

Skribenter

Åsa Tallroth
distriktsordförande Medborgerlig Samling Södermanland
Josefin Utas
demokratipolitisk talesperson Medborgerlig Samling