Debatt
Klimat
23 maj 2018 kl 10:58

Denna artikel publicerades för 3 år sedan

Energieffektivisering måste vara syftet

För att kunna ställa om till hållbar energi behöver vi tänka enligt EU-kommissionens princip ”energieffektivisering först”, slutreplikerar Mats Björs, Johanna Sandahl och Pernilla Winnhed.

Det här är en opinionstext

SLUTREPLIK Häromdagen skrev Svenska Kyl & Värmepumpsföreningens vd Per Jonasson en replik på vår debattartikel om att Boverkets förslag till nya byggregler missar klimat- och energimålen. Han menar att vår kritik bottnar i en ovilja att acceptera att vi kan nå samma mål på olika sätt, och att värmepumpar kommer att vara en nödvändig del i ambitionerna att gå från nära-nollenergihus till plusenergihus.

Vi vill vara tydliga med att Jonassons visioner om plusenergihus inte är någonting som vi argumenterar emot. Vår kritik handlar om att Boverket vill ge incitament att räkna bort egenproducerad energi på bekostnad av energieffektivisering, när vi i själva verket måste göra båda delarna. Lokalproducerad, förnybar energi är central för energiomställningen. Men vi menar att styrmedel och incitament kring det inte hör hemma i byggregler.

Vår kritik handlar också om att konsekvenserna av Boverkets förslag blir att två identiska byggnader kan räknas som olika energieffektiva, beroende på uppvärmningssystem. Det riskerar att låsa in byggnadsbeståndet i ett större energibehov än nödvändigt, vilket fördröjer energiomställningen.

För att kunna ställa om till hållbar energi behöver vi tänka enligt EU-kommissionens princip ”energieffektivisering först”. Sveriges energieffektiviseringsmål till 2030 vittnar om att våra politiker har förstått att den sparade kilowattimmen är viktig. Det är också viktigt att använda rätt energi på rätt plats, så att vi får ut så mycket som möjligt.

Vilken kapacitet och vilka behov som finns i vårt framtida, förnybara energisystem är svårt att förutspå. Därför menar vi att det absolut mest framtidssäkra huset är det som har ett minimalt energibehov, och då är klimatskalet avgörande. Ju mindre energi våra byggnader använder, desto mer förnybar energi finns tillgänglig till andra sektorer. Men då måste byggreglerna skärpas för att snabbt minska byggnaders faktiska energibehov.

Läs första inlägget i denna debatt

 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.