Debatt
Arbetsförmedlingen
15 oktober 2020 kl 05:20

En storbrand ska inte vara skälet för AF:s närvaro

I Älvsbyn har vi, precis som i de flesta andra mindre kommuner här i Norrbotten, ett bemannat AF-kontor som har öppet två timmar varannan vecka. Det är för lite även i en normal situation – inte enbart under en pandemi eller efter en storbrand hos bygdens största privata arbetsgivare. Det skriver kommunens kso Tomas Egmark (S) och gruppledare Berit Hardselius (C).

Det här är en opinionstext

I slutet av augusti drabbades Älvsbyn av en smärre katastrof när Polarbröds anläggning brann ned till grunden. Som tur är – och tack vare bra brandskyddsarbete – dog ingen i branden, men den har ändå fått förödande konsekvenser för Älvsbyn. Polarbröd är kommunens största privata arbetsgivare. 131 personer har varslats och 58 vikarier förlorat arbetet direkt. Det är allvarligt för hela kommunen. Särskilt som varslen kommer ovanpå den ekonomiska nedgång som inletts efter coronapandemin.

Det är bra att regeringen har lovat stöd i det här läget. Det är också bra att Arbetsförmedlingen (AF) ökat sin lokala närvaro. Det behövs verkligen.

Tyvärr löser det inte det grundläggande och långsiktiga problemet att AF inte är tillräckligt närvarande i svensk glesbygd generellt. Det borde inte krävas en krissituation för att Arbetsförmedlingen ska vara tillgänglig lokalt.

I grunden har vi i Älvsbyn, precis som i de flesta andra mindre kommuner här i Norrbotten, ett bemannat kontor som har öppet två timmar varannan vecka. Det är ungefär 52 timmar om året! Det är för lite även i en normal situation – inte enbart under en pandemi eller efter en storbrand hos bygdens största privata arbetsgivare.

Mycket går att lösa digitalt. Men långt ifrån allt. Att vara arbetssökande är en utsatt situation, och i utsatta situationer finns det inget som slår det personliga mötet. Det finns också en stor digital klyfta i vårt land. Människor är digitala i olika utsträckning och de som av olika skäl inte kan hantera digitala lösningar på myndighetsärenden måste också ha tillgång till en fungerande arbetsförmedling.

Regeringen med samarbetspartier gör en omprövning när det gäller statlig närvaro i hela landet. Nu ska de statliga jobben skapas utanför Stockholm. Men det kan inte främst handla om att flytta ut myndigheternas huvudkontor till länens residensstäder – det måste handla om den lokala närvaron i varje ort. En möjlig alternativlösning är att se till så att det finns servicekontor som har ordentliga öppettider i varje kommun. Om en myndighet inte själv alltid kan ha öppet får man samordna så att det åtminstone går att få kontakt.

Det är oerhört viktigt med stabil närvaro över hela landet – vi vet ju faktiskt inte i förväg var olyckan slår till nästa gång!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 15 oktober 2020 kl 05:20
Uppdaterad: 15 oktober 2020 kl 05:15

Skribenter

Tomas Egmark
kommunstyrelsens ordförande (S) Älvsbyns kommun
Berit Hardselius
gruppledare (C) Älvsbyns kommun