Debatt
Dådet i Stockholm
8 april 2017 kl 15:47

Denna artikel publicerades för 4 år sedan

”En allvarlig tankeställare för kommuner i hela landet”

Det som hänt i Stockholm är en allvarlig tankeställare för oss i kommunerna i hela landet. Polis, räddningstjänst, sjukvård, skolor och andra institutioner måste fungera. Från politikens sida har vi ett stort ansvar för att ge dem rätt förutsättningar.

Det här är en opinionstext

Den misstänkta terrorattacken i Stockholm sänder chockvågor ut i landet. Landets ögon och öron riktas mot huvudstaden. Runt om i Sverige visar människor sin sorg och sitt deltagande. Platsen för dådet mitt i Stockholm har många av oss passerat på besök i huvudstaden. Dådet är en attack på demokratin och det öppna samhället. Fokus är på den nationella säkerheten, men det är viktigt att vi alla samlas kring det öppna samhällets grundvärderingar.

Det som hänt är dock en allvarlig tankeställare för oss i kommunerna i hela landet. Polis, räddningstjänst, sjukvård, skolor och andra institutioner måste fungera. Från politikens sida har vi ett stort ansvar för att ge dem rätt förutsättningar. Vi vill instämma i det beröm som många riktat till hur polis, räddningstjänst och sjukvården har hanterat det fruktansvärda dådet i Stockholm.

Alla kommuner måste ta hotet om våldsbejakande extremism på allvar. Vi har ett ansvar för att bidra till trygghet och säkerhet för alla i kommunen. Linköpings kommun gör regelbundet så kallade risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). På senare år har våldsbejakande extremism framträtt som ett alltmer påtagligt hot, vid sidan av organiserad brottslighet.

Kommuner måste arbeta strategiskt och långsiktigt. Det behövs en nära samverkan mellan kommun, polis och räddningstjänst. Det måste finnas bra kontakter och kända ingångar mellan olika myndigheter. Vi har därför ett lokalt krishanteringsråd där förutom ovan nämnda parter även näringslivet deltar, till exempel försäkringsbolag, banker och andra samhällsviktiga företag, samt sjukvården. Vårt senaste möte med rådet handlade om just terrorism. I en stad med försvarsindustri, civila och militära flygplatser, statliga myndigheter och annan samhällsviktig verksamhet måste beredskapen finnas. Det gäller naturligtvis även många andra kommuner.

Linköping tog tidigt fram en instruktion för att identifiera och hantera våldsbejakande extremism. Instruktionen vänder sig till personal i skola och andra verksamheter. Det är dock ingen garanti för att enskilda individer kan hamna under radarn. 

Vi som kommunföreträdare har naturligtvis ett stort ansvar för medborgarnas säkerhet och trygghet, men vi delar alla ett ansvar för att motverka våld och för att värna det öppna samhällets grundvärden. Det öppna samhället är mycket starkare än ideologier som grundar sig på våld och terror.

Linköping sörjer de som drabbats av det misstänkta terrordådet i Stockholm och våra tankar är med nära och kära till offren. Våldet får och kommer aldrig att segra över vårt öppna samhälle. Här har vi alla en möjlighet att bidra.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 8 april 2017 kl 15:47
Uppdaterad: 8 april 2017 kl 15:48

Skribenter

Kristina Edlund
kommunstyrelsens ordförande (S), Linköping
Paul Lindvall
kommunstyrelsens vice ordförande (M) Linköping