Debatt
Lågaffektivt bemötande
28 oktober 2019 kl 13:13

Denna artikel publicerades för ett år sedan

Empati gör skolan lite bättre för alla

Lågaffektiv metod är ett av de verktyg som vi ser hjälper lärare att sänka den egna oron och stressen. Utöver detta behövs det såklart fler metoder och strategier. Och de allra flesta bör ju vara förebyggande och främjande, slutreplikerar flera psykologer, pedagoger och rektorer.

Det här är en opinionstext

Vi är tacksamma för repliken och glada över att Matz Nilsson delar vår uppfattning att lågaffektivt förhållningssätt är något som kan användas i den svenska skolan – samt i debatter. Att du dessutom framhåller att arbetssätt måste implementeras grundligt går också helt i linje med det vi vill betona. Att arbeta med tydlighet på alla plan är en del av det lågaffektiva arbetet och detta gäller inte minst vid implementering, en process där just skolledaren spelar oerhört stor roll.

Vi instämmer också i vikten av att det ”..är tydligt för lärare vad de kan och bör göra i ett akut läge. Osäkerhet riskerar att få negativa konsekvenser”. Att känna sig trygg med sitt arbete är förutsättningen för att också kunna fatta medvetna beslut och för att klara av att se ur den andres perspektiv. Och för att skolans personal ska kunna gestalta den demokrati som så noga poängteras i vår skollag krävs det att lärare har verktyg i sin verktygslåda som också de går att matcha mot värdegrunden.

Lågaffektiv metod är ett av de verktyg som vi ser hjälper lärare att sänka den egna oron och stressen. Utöver detta behövs det såklart fler metoder och strategier. Och de allra flesta bör ju vara förebyggande och främjande.

Du avslutar med att skolans arbetsprocesser ska utvecklas precis som på alla andra arbetsplatser. Det tycker vi låter bra. Och när vi kontinuerligt utvärderar och beforskar vår egen verksamhet utifrån den lågaffektiva principen att “människor gör rätt om de kan” tror vi att skolan blir en bra arbetsplats för både elever och lärare.

Nej, det finns ingen quick-fix men om empatin är det verktyg vi väljer att plocka upp varje gång vi har en svår situation framför oss ökar chansen att vi varje dag gör skolan lite bättre för alla. Vi gör väldigt gärna detta arbete tillsammans med såväl skolledare i Sverige som lärare och elever.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.