Debatt
Infrastruktur
30 maj 2012 kl 07:00

Denna artikel publicerades för 8 år sedan

Elområden gagnar hela Sverige

Uppdelningen av Sverige i elområden innebär att elmarknadens funktionssätt förbättras. På lång sikt gagnar det alla elkunder, oavsett var i landet de finns, replikerar Mikael Odenberg.

Det här är en opinionstext

Mikael Odenberg
generaldirektör Svenska Kraftnät

I en debattartikel i Dagens Samhälle den 24 maj hävdar Sylvia Michel med flera att uppdelningen av Sverige i fyra elområden slår hårt mot privatpersoner och företag i södra delen av landet. Den dyrare elen påstås försämra regionens attraktionskraft.

Sanningen är att det genomsnittliga elpriset i södra Sverige tvärtom har varit 25 öre lägre per kilowattimme under det senaste halvåret, jämfört med motsvarande sex månader föregående år. I år har elpriset i Malmö varit detsamma som i Stockholm under 90 procent av tiden. Och den genomsnittliga prisskillnaden har bara uppgått till ett enda öre per kilowattimme.

Elområdesindelningen är inte en ”prismässig snedvridning av elmarknaden”, utan innebär att prissignalerna nu tillåts nå fram till elmarknadens aktörer. Tidigare doldes kostnaderna för de överföringsbegränsningar som finns i näten och priserna speglade inte korrekt relationen mellan tillgång och efterfrågan. Kortsiktigt är förändringen till nackdel i söder, eftersom det här finns ett betydande elunderskott. Samtidigt förbättras elmarknadens funktionssätt, vilket på lång sikt är till gagn för alla elkunder – oavsett var i landet de finns.

Debattartikeln ifrågasätter gränsdragningen mellan elområdena på den grunden att betydande elproduktion ligger utanför område fyra. Då är det viktigt att förstå att gränsdragningen inte är en ritövning på en Sverigekarta, utan att gränserna återspeglar var det de facto finns begränsningar i nätens överföringskapacitet. Elområdesgränsen går söder om Oskarshamn och Ringhals av det enkla skälet att det är vid överföring från kärnkraftverken och söderut, inte norrut, som det stundtals uppstår flaskhalsar.

Indelningen innebär att begränsningarna i stamnätet synliggörs och att incitamenten för att investera i ny elproduktion i syd förbättras relativt samma investering i norr – just det som artikelförfattarna efterlyser.

Artikelförfattarna efterfrågar slutligen investeringar för att öka transmissionskapaciteten mellan elområdena, vilket är precis vad Svenska Kraftnät gör. De kommande tre åren investerar vi drygt 15 miljarder för att bland annat öka överföringskapaciteten till södra Sverige. SydVästlänken är den enskilt största investeringen och är – till skillnad från vad som påstås i artikeln – inte alls präglad av förseningar. Svenska Kraftnäts investeringsbeslut fattades förra året och när länken är på plats år 2015 räknar vi med att den kommer att öka överföringskapaciteten till södra Sverige med 25 procent. Det kommer att eliminera det mesta av prisskillnaderna inom landet.

Det hade naturligtvis varit en fördel om vi kunnat avvakta med elområdesindelningen till dess att SydVästlänken redan var på plats. Det valet gavs dock inte. Att indelningen i elområden gjordes i november är resultatet av en rättslig förlikning med EU. Tidigare begränsade Sverige elöverföringen till andra länder när det var svårt att få elen i Sydsverige att räcka till, vilket strider mot europeiska konkurrensregler.

Svenska Kraftnät tar sitt ansvar, både när det gäller att skapa förutsättningar för en väl fungerande elmarknad och för att upprätthålla en driftsäker och pålitlig elförsörjning i hela Sverige.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 30 maj 2012 kl 07:00

Skribent

Mikael Odenberg
generaldirektör Svenska Kraftnät